October 10, 2022

Kullanım Şartlarının Türkçe versiyonu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Sadece İngilizce versiyonu geçerli ve yasal olarak bağlayıcıdır.

Türkye’den Satıcılar için Hizmet Kullanım Şartları

SIA Joom (bundan sonra “Joom” olarak adlandırılacaktır) tarafından sunulan web sitesi ile hizmetleri kullanmadan önce lütfen bu Hizmet Kullanım Şartlarını (bundan sonra “Sözleşme” veya “Hizmet Kullanım Şartları” olarak adlandırılacaktır) dikkatli bir şekilde okuyun. İşbu Sözleşme, https://merchant.joom.com web sitesi, Joom'un mobil uygulamaları (hem iOS hem Android) ile https://www.joom.com/ web sitesini kullanımına ilişkin bağlayıcı hüküm ve şartları belirler (bundan sonra hep birlikte “Web Sitesi” olarak adlandırılacaktır). Bu web sitesini kullanarak, burada verilen link ve/veya köprülerde mevcut ek şart ve koşullar ve https://merchant.joom.com adresinde bulunan ve zaman zaman güncellen platform kuralları da dahil olmak üzere işbu Sözleşmeye bağlı olmayı kabul etmiş oluyorsunuz. İşbu Sözleşme hükümleri, tüm satıcılar için geçerlidir (Web Site kullanıcılarına ürün satışını yapan kimseler ve bundan sonra "Satıcılar", "Satıcı" veya "Siz" olarak adlandırılan kimseler). Satıcılar için Joom Fikri Mülkiyet Politikası, bu Hizmet Kulllanım Şartlarının ayrılmaz bir parçasıdır olup https://merchant.joom.com/ip-policy/ web sitesinde mevcuttur.

İşbu Sözleşmenin içeriği, ana bölümünün yanı sıra, Joom tarafından zaman zaman yayınlanmış veya ileride yayınlanacak yasal düzenleme ile gizlilik politikaları dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) tüm şart, koşul ve politikalarndan oluşur. Tüm şart, koşul ve politikalar, işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup işbu Sözleşmenin ana bölümü ile aynı hukuki sonuç doğurur.

Joom, dilediği zaman belirtilen şart, koşul, politika ve platform kurallarının bir kısmını veya tamamını değiştirme hakkını saklı tutar. Joom, işbu Sözleşmenin yeni şartları uygulamaya koyduğu takdirde işbu şartlar Satıcı "Kabul Ediyorum" butonuna bastığı anda yürürlüğe girer. Oturum açmanız veya "Hizmet"’i kullanmaya devam etmeniz, gözden geçirilmiş ve güncellenmiş Sözleşmeyi okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Satıcı, değiştirilmiş veya güncellenmiş şart, koşul, politika veya platform kurallarını kabul etmediği takdirde, Joom’a yazılı bir bildirim göndererek işbu Sözleşmeyi derhal fesheder. Akasi belirtilmedikçe, işnbu Sözleşme kapsamını genişletecek herhangi bir yeni içerik işbu Sözleşme hükümlerine tabi olup işbu Sözleşmenin bir parçası olarak değerlendirilir.

1. Pazar Yeri ve Satıcı Temsilcisi olan Joom

1.1. Joom, belirli ürünleri satışa sunmak üzere Joom’un politika ile gereksinimlerini karşılayan Satıcılar için bir platform oluşturur.

1.2. Joom, Web Sitesinde Satıcı-Müşteri arasında müzakere etme ve işlem sonuçlandırma, Web Sitesinde listelenen ürünlerin (bundan sonra ‘Ürün’ olarak adlandırılacaktır) nihai fiyatını belirleme, Web Sitesi üzerinden satılan Ürün teslimatını sağlama, bu Ürünlere ilişkin fatura düzenleme ve (Joom'un takdirine bağlı olarak) Satıcı adına iade ve garanti taleplerinin alınması ve işlenmesinde Satıcılara yardımcı olma hak ve yetkileri dahil olmak üzere işbu Sözleşmenin öngördüğü hak ve yetki çerçevesinde bir Satıcının ticari temsilcisi sıfatıyla hareket eder.

Bir Satıcının ticari temsilcisi olarak Joom, bir Satıcı adına ve onun pahasına (hesabına) hareket eder. Joom, bir Müşterin ticari temsilcisi olarak hareket edemez.

1.3. Müşterin Satıcıya karşı ödeme yükümlülüğü, Müşterin ödemesi Joom üzerinden (veya onun ödeme hizmeti sağlayıcısı (uygulanabildiği takdirde)) alındığında yerine getirilmiş sayılır. Joom, onun ödeme hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla (uygulanabildiği takdirde) Joom ve Satıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı ile yapılan sözleşmede öngörülen şekilde Satıcılara hava edilen paranın ödenmesinden sorumludur. Joom ve Satıcının ödeme hizmetleri sağlayıcısı ile yaptığı sözleşmede açıklanmıştır. Joom (ödeme hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla (uygulanabildiği takdirde)) belirtilen tutarda Satıcıya ödeme yapmadığı takdirde Satıcı, doğrudan Müşteriye değil, yalnızca Joom'a (onun ödeme hizmeti sağlayıcısına (uygunlanabildiği takdirde)) müracaat eder.

1.4. Yukarıdaki 1.2 Madde hükümlerine bağlı olmaksızın Joom, Ürün kalitesi, güvenliği, ahlakı veya yasallığı, Ürün listelerinin gerçekliliği veya doğruluğu, Satıcıların Ürün satınalma gücü veya Müşterilerin ödeme kabiliyeti üzerinde kontrolü ele almaz.

Joom, aşağıdaki durumlarda Satıcı başvurusunu reddetme hakkına sahiptir:

 • Joom tarafından talep edilen kayıt evrak eksikliği. Web Sitesine erişim olmak için Satıcı, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak kayıtlı bir tüzel kişi/kişiliği veya özel girişimci olmak ve iş yeri merkezi ve/veya uygulanabilir ve gerekli olduğu hallerde, varış ülkesinde (yani Müşterinin mukim olduğu/ikamet ettiği ülke) KDV amaçlarına uygun bir şekilde kayıtlı olmak zorundadır.
 • Satıcının Ürün Listesi, Joom'da genel olarak yasaklanmış veya varış ülkesinde (yani ürünün kullanıcı tarafından sipariş edilebilir ülke) Web Sitesi üzerinden ve/veya Satıcı ülkesinde satışı yasaklanmış ve/veya kısıtlanmış ürünleri içerir. Ek olarak 3. paragrafına bakınız.
 • Satıcı, diğer pazarlarda (e-ticaret platformları) düşük reytinge sahiptir veya belirtilen pazarlarda hiç mevcut değildir.
 • Güvenilir kaynaklardan olumsuz referans mevcuttur.

2. Satıcının Uygunluğu ve Yükümlülükleri

2.1. Satıcı, sadece Türkiye Cumhuriyeti yürürlükteki mevzuatına uygun olarak yasal kurulmuş tüzel kişi/kişiliği ve özel girişimci olduğu halde Web Sitesine kaydını oluşturabilir. Tüzel kişilik olarak durumunuz Sitedeki etkinliğinizin ve ürünlerinizin tüketici için geçerli mevzuata tamamen uyduğunu sağlamanızı istiyor (Tüketicilere siz ve ürününüz hakkında zorunlu bilgiler sağlamak ve tüketici haklarını sağlamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere). İşbu Sözleşme şartlarını kabul ederek tarafınızdan verilen veya gelecekte verilebilecek tüm bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olduğunu ve Ürünlerinizi Web Sitesi üzerinden işbu Sözleşme gereksinimlerine uygun olarak satmaya yetkili olduğunuzu beyan ve garanti etmiş oluyorsunuz. Joom, herhangi bir özel girişimci veya kurum/kuruluşun Web Sitesi erişim talebini reddedebilir ve Satıcının uygunluk kriterlerini kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

2.2. Web Sitesinde gerçekleştiridiğiniz faaliyete ve Size uygulanan tüm kısıtlama ve online satış ile reklamcılık/tanıtımına (Web Sitesinde Ürünleri sunarak Siz onların tanıtımı yapmış oluyorsunuz) ilişkin tüm geçerli yasa ve düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. Bu vesileyle herhangi bir yükümlülük ihlalinden (ve ayrıca işbu Sözleşme kapsamındaki veya işbu Sözleşme ile bağlantılı diğer yükümlülüklerin ihlali) (ayrıca bu tür bir ihlalden kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumluluğu (üçüncü taraflardan gelen tazminat talepleri dahil) da dahil olmak üzere) tamamen sorumlu olduğunuzu kabul etmiş oluyorsunuz. İşbu Sözleşmede belirtildiği gibi tüm Joom politikaları ile Joom tarafından Web Sitesinde zaman zaman yayınlanabilecek diğer her türlü kural, politika ve prosedürlere (ayrıca bunların her biri Joom tarafından tarafınıza önceden her hangi bir bildirim gönderilmeksizin güncellenebilir) uymayı kabul ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

2.3. Tüketici için geçerli tüketiciyi koruma kanunu kapsamında Sitede sunulan mallarınızın satıcısı olarak davranıyorsunuz ve ürün kartlarındaki tüm zorunlu ürünüyle ilgili bilgileri sağlamaktan yalnızca ve tamamen siz sorumlusunuz (Tüketici haklarına ilişkin 25 Ekim 2011 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2011/83/EU Yönergesi uyarınca, bir mesafeli sözleşme ile bağlanmadan önce tüketici tarafından sağlanması gereken temel bilgiler dahil). Özellikle satış sonrası müşteri desteği, satış sonrası hizmet ve yasal ve ticari garantilerin mevcudiyeti ve koşulları hakkında ürün kartında bilgi vermelisiniz. Yukarıdaki amaçlar için Sitedeki hesabınızda ürün kartlarında görüntülenecek ve müşterilerin bu bilgileri kullanarak sizinle iletişim kurmasını sağlayacak geçerli ve ürünleriniz hakkında bilgi almak, talepleriniz veya tüketicinin korunması çerçevesindeki diğer sorularınız için sizinle iletişime geçmek için güncel iletişim bilgilerini vermelisin.

2.4. Ürün kartlarında herhangi bir özellik veya yafta belirtirseniz veya ürün açıklamanız herhangi bir iddia içeriyorsa (örneğin, ürünün bileşimi ile ilgili (“X bileşen içermez” veya “X sayıda müşteri tarafından onaylanmıştır”) bu tür herhangi bir özelliğin, iddianın veya yaftan doğru ve şaşmaz olduğunu garanti edersiniz.

2.5. Herhangi bir yetkisiz erişim veya güvenlik ihlali durumunda Joom'u derhal haberdar etmeyi kabul etmiş oluyorsunuz. Ayrıca şifrenizi/parolanızı gizli tutulmamasından kaynaklanan herhangi bir zarar veya ziyandan sorumlu tutulamayacağı ve sorumlu olmayacağını da kabul etmiş oluyorsunuz. Joom’un açık yazılı onayı olmaksızın kullanıcı adınızı ve/veya şifre/parola bilgilerinizi Joom haricinde üçüncü taraf ile paylaşmamayı/ifşa etmemeyi kabul ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

2.6. Geçerli bir e-posta adresi, banka hesabı ve diğer ödeme bilgileri de dahil olmak üzere hesap bilgilerinizi güncel ve doğru tutmalısınız. Joom'da Ürün satışını yapabilmek için geçerli ödeme bilgileri verip sürdürmelisiniz. Yukarıda belirtilen hükümlere uymadığınız takdirde bu tür ihlalden kaynaklanan zarar ve ziyan için tüm sorumluluğu üstlenmiş olursunuz.

2.7. Joom’daki Satıcı hesabınız ve kullanıcı adınızı üçüncü tarafa devretme veya satma hakkınız mevcut değildir. Sitedeki diğer şartları veya politikaları kabul etmeniz gerekiyorsa veya sizi herhangi bir yükümlülük ile ilişkilendiren başka işlemler yapmanız gerekiyorsa, bu tür belgelerin veya değişikliklerin sizin adınıza Siteye, sitedeki hesabınıza ya da herhangi bir diğer işlevlere erişim izni verdiğiniz temsilciniz tarafından kabul edilmesi yetkili temsilciniz tarafından sizin adınıza yapılan işlemler olarak değerlendirilecektir.

2.8. Geçici veya süresiz olarak askıya alınmış hesabı olan Joom Satıcıları, Joom hizmetlerinden faydalanamaz. Joom, nedeni ne olursa olsun her zaman herhangi bir kişinin hizmet talebini reddetme hakkını saklı tutar. Joom’un politikalarına uygun olmayan Ürünler derhal Web Sitesinden kaldırılır. Aynı uygunsuzluğu/ihlali tekrar eden Satıcıların hesabı kaldırılabilir, Satıcı Paneline erişimi iptal edilebilir ve/veya Satıcı tarafından yapılan işlemler iptal edilmiş olabilir.

3. Yasaklanmış Ürünler

3.1. Her bir Satıcı, yürürlükteki ilgili yasa ve yönetmelikleri, Joom'un politika, usul ve prosedürleri, savkiyat (nakliye) kısıtlamaları ile Ürün ve satış sürecine uygunlanan bu tür gereksinimlerin geçerli olduğu durumlarda mevzuatın gerektirdiği ürün etiketlemesine ilişkin uygunlabilir yerel yönetmelik, norm ve standartlarını içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan diğer kısıtlamalara uymaktan sorumludur. Web Sitesinde Ürünlerinizi sunarak bu tür Ürünlerin menşe ülkesi, varış ülkesi ve belgelendirme ve etiketleme gereksinimleri ile güvenlik standartları dahil olmak üzere yürürlükteki diğer mevzuatına uygun olduğunu onaylamış oluyorsunuz.

3.2. Her ne kadar yasal olsa ve Joom’un satış kriterlerine uygun olsa dahi Web Sitesinde satma yasağı bulunan bazı Ürünler mevcuttur. Bu Ürün türleri Joom'da listelenmiş olmayabilir:

 • Belirli hayvan ve bitki türleri (egzotik hayvanlar gibi).
 • Taklitler.
 • Fikri mülkiyet hakları sahibi tarafından veya onun rızasıyla/onayıyla Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) tanıtılmamış Avrupa Ekonomik Alanına (AEA) getirilen ürünler.
 • Kültürel miras.
 • Uyuşturucu ve yasa dışı madde.
 • Ateşli silahlar, patlayıcı madde ve mühimmat.
 • İnsan hücreleri ile gen, organ ve vücut bölümleri/kısımları.
 • İlaçlar (veya diğer tıbbi ürünler ve cihazlar).
 • Ortopedik ürün ve protezler.
 • Şiddet ile ırksal, etnik veya dini nefreti tahrik ve teşvik eden veya herhangi bir gruba karşı ayrımcılığı savunan ürünler.
 • Radyoaktif, alevlenebilir, yanıcı, tahriş edici (aşındırıcı) ve patlayıcı madde.
 • Genel kullanımda olan pullar.
 • Genel olarak tütün (elektronik ve sarma sigara dahil olmak üzere).
 • Alkol ve içecekler.
 • Onaylanmamış organik ürünler.
 • AB ve ABD mevzuatı (uygulanabildiği takdirde) ile menşe ülkesi ve/veya varış ülkesinin ilgili mevzuatına göre zorunlu sertifikası veya lisansına tabi tutulan fakat bu sertifika/lisans olmayan ürünler.
 • AB ve ABD (uygulanabildiği takdirde) ve/veya varış ülkesinde geçerli genel ya da özel tanıtım veya etiketleme kurallarına uygun olmayan ürünler.

3.3. Paragraf 3.2'de listelenen ürünler ve varış ülkesinin (yani kullanıcının ülkesinin) gereksinimlerine uymayan diğer yasa dışı ürünler veya ürünler önceden herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın Siteden kaldırılacak ve Satıcı'nın satış ayrıcalıkları askıya alınabilir ve/veya sonlandırılabilir.

3.4. Bozulmayan (dayanıklı) gıda ürünü ile gıda takviyesinin satım alımında (menşe ülkesi/varış ülkesinin yürülükteki mevzuatına uygun olduğu takdirde) aşağıdaki hükümlerin yerine getirilmesini garanti ve taahhüt etmiş oluyorsunuz:

 • Bu tür ürünler, gıda ürünlerine ilişkin yürürlükteki ilgili mevzuata uygundur (gümrük yönetmelikleri/kısıtlamaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın).
 • Bu tür ürünler, menşe ülkesi ve/veya varış ülkesi için gerekli olan tüm zorunlu bilgileri içeren etiketlere sahiptir (Tüketicilere gıda hakkında bilginin sağlanması hakkında 1169/2011 sayılı AB Yönetmeliği ile yerel dildeki etiketleme ve bilgi sağlama hususunda menşe ülkesi ile varış ülkesinin yerel yönetmelikleri de dahil olmak üzere).
 • Ürünlere ilişki bilgiler eksiksiz ve yanıltıcı değildir. Bu tür bilgiler, diğerlerine ilaveten gıda özellikleri ve özellikle gıdanın doğası, kimliği, özellikleri, bileşimi, miktarı, dayanıklılığı, menşe ülkesi veya yeri, üretim veya imalat yöntemini içerir. Bu tür bilgiler, sahip olmadığı gıda etki veya özelliklerini atfedilmez.
 • Gıda takviyeleri, ilaç kategorisine girmemekle birlikte zorunlu sertifikaların alınmasını gerektirmez (ya da gıda takviyeleri bu tür sertifikalara tabi olduğu ve ilgili mevzuat doğrultusunda online satış için uygun olduğu takdirde gerekli tüm sertifikaların alınacağını garanti ve tahhüt edersiniz).
 • Bu tür ürün olarak işaretlenmiş gıda takviyeleri ile bu ürünlerin tanımlanması ve etiketlenmesi, gıda takviyesine bir insan hastalığını önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine atfedemez veya bu özelliklere atıfta bulunamaz.

Ayrıca, burada bu ürünleri yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak satış yetkisine sahip olduğunuzu doğrulayıp ve garanti etmiş olup bu ürünlerin satışından tamamen ve münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul etmiş oluyorsunuz.

3.5. Web Sitesi kitlesine 13 yaşından küçük çocukların da dahil olduğunu unutmayınız. Çocukların görmesi veya çocukların satın alması için uygun olmayan ürünler Joom için uygun olmayabilir.

4. Ticaret Kontrol Yasaları

4.1. Joom'da Ürün satarken AB, menşe ülkesi ve varış ülkesinin yürürlükteki ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymalısınız. Geçerli ticaret kontrolü, gümrük ve vergi yönetmeliklerinin belirlenmesi, gerekli hükümet izinlerinin alınmasından sorumlu olup uygunsuzluktan (uyumsuzluktan) kaynaklanan her türlü para ceza ödemesinden sorumlusunuz.

5. Yaptırımların Uygunlandığı Ülke, Kurum/Kuruluş ve Bireyler

5.1. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bazı ülkelerdeki ekonomik yaptırım mevzuatı, terörizm, uyuşturucu madde kaçakçılığı, silahların yayılması ile bu ülkelerin ulusal güvenliği, dış politikası veya ekonomisi için tehdit oluşturan diğer faaliyette bulunan taraflar (örneğin, bireyler, kurum/kuruluşlar ve hükümet rejimleri) ile lisanssız işlemleri yasaklar veya kısıtlar (bundan sonra “Reddedilen Taraflar” olarak adlandırılacaktır). Çeşitli devlet kurumları bu tür tarafların listelerini yayınlamaktadır (bundan sonra “Reddedilen Taraf Listeleri” olarak adlandırılacaktır). Buna ek olarak, birçok ülke, bu özel ülkelere (bundan sonra ‘Yaptırımların Uygulandığı Ülkeler‘ olarak adlandırılacaktır) karşı ticari yaptırım ve ambargo programlarını uygular. Ayrıca Yaptırımların Uygulandığı Ülkeler ile yapılan ilgili izinsiz işlemler yasaklanmış veya kısıtlanmıştır.

Bu ve bunun gibi diğer kanuni şartlarını karşılamak üzere aşağıda belirtilen ülke ve bölgelerden ithal edilen veya menşeli olan Ürünlerin Joom'da satışa çıkarılmasının mümkün olmadığını doğrulayan Joom Genel Politikasıdır:

 • Küba
 • İran
 • Kuzey Kore
 • Suriye
 • Sudan
 • Kırım
 • Donetsk Bölgesi
 • Luhansk Bölgesi

Bu ülkelerin hiçbirine Joom aracılığıyla hiçbir sevkiyat veya satış yapılamaz.

Joom'un desteklemediği bir ülke veya bölgeyle hesaplar açılamaz veya ilişkilendirilemez.

5.2. Buna ek olarak Joom, yaptırım veya uygulanabilir diğer ticari kontrol kısıtlamalarına tabi olan bir kişi veya tüzel kişilerle iş yapmaz veya bunlarla başka türlü ticaret yapmaz veya yapılan işleri kolaylaştırmaz. Bu aşağıdakilerle sınırlı olmaksızın şunları içerir: ABD Hazine Bakanlığı tarafından tutylan Özel Olarak Belirlenmiş Ülkede Yerleşik Kişi ve İşletmeler (ÖBÜYKİ) ve Yabancı Yaptırım Kaçakçıları (YYK) Listeleri:

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından tutulan Varlık Listesi, Doğrulanmamış Liste ve Reddedilen Kişiler Listesi; Avrupa Birliği tarafından tutulan AB Mali Yaptırımlarına tabi Kişi, Grup ve İşletmelerin Konsolide Listesi; Birleşik Krallık Majestelerinin Hazinesi tarafından tutulan Konsolide Mali Yaptırım Hedefleri Listesi; Kanada Mali Kurum/Kuruluş Müfettiş Kurulu tarafından tutulan Konsolide İsimler Listesi. Bu, Reddedilen Tarafların sahip olduğu veya kontrol ettiği belirli tarafları da içerir.

5.3. ABD mevzuatına yönelik güncellemeler dahil olmak üzere, işlemleriniz için geçerli olan her hangi bir ek yaptırım uyum gereksinimlerini tespit belirleyip onlara uymalısınız. ABD yaptırım yasa ve yönetmelik hükümlerine uyulmaması, ciddi para cezalarının yanı sıra olası hapis cezası, mal haczi ve/veya ABD kurum ve kuruluşları ile iş yapma yasağı ile sonuçlanabilir.

6. Ücret, Ödeme ve Teslimat

6.1. Joom’un ticari temsilcisi tarafından aksi bildirilmedikçe, Joom'a katılım ve bir mağaza/dükkan açılması ücretsizdir. Joom’un ticari temsilcisi hizmetine ilişkin komisyon bedeli işbu Sözleşme kapsamındaki tutarların her bir Ürünün menşe fiyatının (KDV dahil) %15’i, elektronik cihazlar için ise her bir Ürünün menşe fiyatının (KDV dahil) %5’i olarak belirlenmiştir. Ayrıca teslim bedeli (masrafı) fiyata dahil değildir. Komisyon bedeli, işbu Sözleşmenin 6.9. Maddesi uyarınca satış, promosyon ve özel anlaşmalar dikkate alınarak düzenlemeye tabidir. Aksi belirtilmedikçe, tüm fiyat ve ücretler Euro cinsindendir. Joom, kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman yeni uygulanabilir komisyon bedelini belirleme hakkını saklı tutar.

6.2. Joom, Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı değildir. Joom, Satıcı ile Müşteri arasındaki işlemlere ilişkin ödemelerin gerçekleştirmesi, kabulü, elde edinmesi, işlemesi ve bakım işlemleri için gerekli tüm önlemleri alacak Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarını (bundan sonra ‘Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’ veya ‘ÖHS’ olarak adlandırılacaktır) belirleme hakkına sahiptir. Joom, belirli bir sayıda ÖHS belirleme hakkını saklı tutar.

6.3. Joom, yalnızca Joom tarafından belirlenen ÖHS'lerin ödeme hizmetlerinden yararlanan Satıcılarla iş ilişkisini destekler. Satıcı, ÖHS tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgelerin sağlanması ve ödemelerin yapılması dahil olmak üzere Joom, Satıcı ve ÖHS arasındaki yasal ve ticari ilişkilerden doğan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumludur. ÖHS, Satıcılar adına fonları elinde bulundurur ve Satıcının ÖHS ile imzaladığı sözleşmelere/anlaşmalara uygun olarak diğer ödeme hizmetlerinin (havale, para çekme vb.) sağlanmasından sorumldur.

6.4. Bu vesileyle Satıcı Joom’u aşadakileri yapmaya yetkilendirir:

6.4.1. ÖHS ödeme hizmetleriyle bağlantılı olarak Satıcı ile ilgili bilgi ve Web Sitesinde Müşteriler ile yaptığı tüm işlemler ile ilgili bilgi toplaması, işlemesi ve ÖHS ile paylaşması.

6.4.2. Satıcıya ÖHS aracılıyla ödeme hizmetini sağlamak amacıyla hesap açması ve işbu Sözleşme uyarınca Satıcının Joom'a olan bakiyesini ödemek üzere bu hesaplardaki para miktarını düşürmek ve işbu Sözleşmede Joom tarafından belirlediği gibi böyle bir hesaba belirli bir para miktarını geçirmek için ÖHS’ye talimat göndermesi.

6.4.3. ÖHS aracılığıyla Satıcı hesabının dondurulması, serbest bırakılması, bir miktar paranın hesaba gönderilmesi, havale yapılması veya hesabı borcuna çevirmesine ilişkin ÖHS’ye talimat verilmesi. Dondurulması gereken para miktarı (asgari teminat depozitosu) Joom Destek Merkezi bilgilerinin ilgili bölümünde belirlenir. Her halükarda, para çekme işlemi yalnızca en fazla 75 günlük güvenlik izni süresi sona erdikten sonra ve yalnızca Sizin için uygun görülen miktarda gerçekleştirilir.

6.4.4. Joom ve onun ilgili hizmet sağlayıcılarına ödenmesi gereken ücret, tazminat vb. gerekli kesintiler dikkate alınarak Web Sitesinde Satıcı adına Ürün satışına ilişkin fatura düzenlemesi.

6.5. Satıcı, Joom ve ÖHS'ye yedi gün önceden yazılı bir bildirim göndererek işbu Sözleşmenin 6.4.1.-6.4.3 Maddelerinde verilen yetkiyi geri alabilir. Yetkinin geri alınması, bu maddede belirtilen bildirim süresinin sona ermesi üzerine geçerli sayılmakla birlikte makabline şamil olmaz, yani bu maddede belirtilen bildirim süresi sona ermeden önce Satıcı ve/veya Joom ve/veya ÖHS tarafından gerçekleştirilen işlem ve/veya faaliyetlere uygulanmaz.

6.6. Satıcı, ÖHS ile olan hesap bakiyesinin Joom'a olan bakiyeyi kapatmak için yeterli bakiyeye sahip olmasını sağlar. Web Sitesi kullanmı ile Web Sitesinde Ürün satışına ilişkin tüm ücret ve uygunlanacak vergi ödemekle yükümlüsünüz.

6.7. Satıcıların Web Sitesi aracılığıyla sattıkları Ürünlere ilişkin fiyat listesini yayınlamak ve teslim ücreti (Müşterinin fiş veya garantisi altında olan Ürünün iadesi için Ürün sipariş tarihinden itibaren 14 Takvim Günü içinde ilgili iade etme talebini vermesi durumunda iade sevkiyat masrafları dahil olmak üzere) Joom'a bildirmekle yükümlüdür. Müşterinin talebi üzerine, ürünün potansiyel iadesi için gönderilen her paket içine bir iade etiketi konulur. Ayrıca Joom, Satıcılara iade sevkiyat etiketlerinin imalatına ilişkin bir çözüm sağlayabilir.

6.8. Joom aşadaki hakları saklı tutar:

6.8.1. Ürün son fiyatının belirlemesi ve düzeltmesi ve kullanıcılara gösterilen sevkiyat masraflarının belirlemesi.

6.8.2. Web Sitesi’nde Satıcılar tarafından sunulan Ürün satış, promosyon ve özel kampanya başlatılması.

6.8.1 - 6.8.2 Madde hükümleri, Joom'un Satıcı tarafından satılan Ürün için Satıcı tarafına ödemeyi kabul ettiği para tutarı veya yüzdeyi etkilemez (yukarıdaki 6.1 Maddesinde belirtilmiştir).

6.9. Web Sitesinde Satıcı tarafından başlatılan satış, promosyon ve özel kampanya, Joom tarafından önceden yazılı onay alınmasını gerektirir ve yürürlükteki ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilir. Joom ve Satıcı, Satıcılar tarafından sunulan Ürünlerin diğer satış, promosyon ve özel kampanya konusunda anlaşma yapabilir.

6.10. Joom tarafından aksi bildirilmedikçe, Satıcılar için varsayılan ödeme süresi, (kargo) takip numarası verileriyle doğrulanan sevk tarihinden itibaren 30 Takvim Günüdür. Joom, Satıcı tarafından yapılacak ödeme için sevk tarihinden itibaren en geç 30 Takvim Günü içinde gerekli bilgileri ÖHS’ye göndermeyi planlıyor.

Joom, Satıcıların tamamlanmış işlemleri için Satıcılara ayda 2 kez ödeme yapar. Bu ödeme net bir tutarda gerçekleştirilir: Satıcının Ürün fiyatından düşürülen Joom’un komisyon bedeli, her türlü para iadesi ve ve tazminat. Joom'un yeni bir hizmet sunması durumunda, bu hizmet ücretleri (6.1 Maddesinde tanımlanan komisyon bedeline eklenir) lansman tarihinden itibaren geçerli olup ödenecek toplam miktardan tahsil edilecektir. Teslim edilmiş olarak teyit edilemeyen işlemler, ödeme için uygun sayılmayabilir.

Lütfen dikkat: İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmüne uymamanız, bu Sözleşmenin uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi de dahil olmak üzere Sitenin diğer koşulları, politikaları ve platform kuralları, Joom'un müşterileri için müşteri kurallarına ya da geçerli ödeme sağlayıcı hüküm ve politikalarına uygun olarak, aksi ibraz ile devam etme yükümlülüğünde, Joom belirli bir süre için, satıcıya yapılan ödemeleri durdurma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda, Joom ödemenin askıya alındığı süre hakkında sizi bilgilendirir ve sizden Sözleşmenin uygun şekilde yerine getirildiğine dair ispat talep edebilir (fakat zorunlu değildir).

Seçilen ödeme yöntemleri/seçenekleri aracılığıyla toplanan ödemelerin Satıcılara teslimi için Joom, ödeme hizmeti olarak Hyperwallet kullanıyor. Bu tür ödeme hizmetleri, Hyperwallet Hizmet Koşullarına ve Hyperwallet Gizlilik Politikasına düzenlenir https://pay.hyperwallet.com/hw2web/consumer/page/legalAgreement.xhtml.

6.10.1. Ödenmesi gereken tutarlar olması ve bu maddede belirtildiği şekilde ve belirtilen süre içinde ödenmemesi durumunda, İşyeri, Joom'u e-posta veya bu Koşullarda belirtilen veya İşyerinin hesabında bulunan diğer yollarla bilgilendirecektir. Satıcı tarafındaki herhangi bir sorun nedeniyle ödenmesi gereken tutarlar ödenmemişse (yanlış ödeme ayrıntıları, Joom'un KYC gereklilikleri, herhangi bir Joom şart ve politikaları veya herhangi bir geçerli mevzuat ile uyumlu olmayan Satıcı tarafındaki tüzel kişiliğin değiştirilmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), Satıcı Joom ile iletişime geçecek ve mümkün olan en kısa sürede Joom'a doğru bilgileri sağlayacaktır. Bir mahkeme kararı veya emri nedeniyle herhangi bir miktar ödenmemişse, Satıcı yasal davayı çözecek ve Joom'a ödemelerin herhangi bir Joom'un veya Satıcı'nın yasal yükümlülüklerini veya ilgili mahkeme veya diğer makamlar tarafından getirilen kısıtlamaları ihlal etmeden serbest bırakılabileceğine dair kanıt sağlayacaktır.

Satıcı, yukarıda belirtilen herhangi bir miktarın ödenmesinde gecikme nedeniyle herhangi bir ceza almaz.

Joom, Satıcının ödenmesini talep etmediği ödenmemiş tutarlar olduğunu tespit ederse, Satıcıyı buna göre bilgilendirecek ve e-posta veya posta yoluyla bir bildirim mektubu gönderecektir. Satıcı bu mektuba yanıt verecek ve ödenecek tutarı teyit edecek ve ödemeyi gerçekleştirmek için talep edilebilecek herhangi bir bilgiyi Joom'a sağlayacak veya mektubun gönderildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde Joom'a miktarın doğru olmadığını kanıtlayacaktır. Satıcı mektuba cevap vermezse ve mektubun tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde bu konuda Joom ile iletişime geçmezse veya Satıcının hesabı iptal edilirse ve yasal temsilcilerinden hiçbiri Joom ile iletişime geçmezse, Joom iptal etme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda Satıcı bu tür ödenmemiş bakiyeleri talep etme hakkına sahiptir.

6.11. Sipariş edilen Ürün, Joom’un ÖHS’i tarafından ödeme alındıktan sonra 4 İş Günü içinde Satıcı tarafından Satıcı pahasına ilgili Müşteriye sevk edilir.

6.12. Ürünün Garanti Belgesine uygun olarak (Joom’un politikalarında belirtildiği gibi) veya Ürün siparişi yapıldıktan sonra veya Ürün alma tarihinden itibaren 14 Takvim Günü içinde iade yapılması durumunda, Ürün iade işlemi Müşteri için ücretsiz olup Satıcının pahasına (hesabına) gerçekleştirilir. Diğer durumlarda Ürün iade masrafları Müşteriye aittir. Varış ülkesinin yürürlükteki ilgili yasa ve yönetmelikleri uyarınca iade edilemeyen Ürünler hariç diğer tüm Ürünler iade edilebilir. Satıcı, bir iade sevkiyatı/teslimatına ilişkin gerekli tüm ayrıntıları içeren tam bir bilgi vermekle yükümlü olup bu gereksinimleri karşılamamasından kaynaklanan zarar ve ziyandan sorumludur.

6.13. Joom'un yeni bir hizmet sunması durumunda, bu hizmet ücretleri (66.1 Maddesinde tanımlanan komisyon bedeline eklenir) lansman tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

7. Listeleme ve Satış

7.1. Bir Ürünü Web Sitesine koyarak Siz ve Ürününüze ilişkin tüm hususların Joom’un yayınlanmış politikalarına (Fikri mülkiyet haklarının korunması, güvence, kişisel verilerin korunması, reklamcılık vb.) uygun olduğunu garanti etmiş oluyorsunuz. Ayrıca, Ürün satışı için yasal olarak yetkilendirildiğinizi da garanti etmiş oluyorsunuz. Joom’daki hesap sayfanızda Ürününüze ilişkin tüm ayrıntılar ile tüm satış koşullarını doğru bir şekilde açıklamalısınız. Listeleriniz yalnızca güvenilir metin açıklaması, grafik, resim ve belirtilen Ürün satışıyla ilgili diğer bilgileri içerebilir. Tüm Ürünler uygun ve doğru etiketlerle listelenir. Web Sitesine konulan ve satışa çıkarılan her bir Ürün, doğru ve eksiksiz olarak tanımlanır. "Stoktaki" Ürün miktarı birden fazla ise, bu listedeki tüm Ürünler aynı olmalıdır.

7.2. Web Sitesi aracılığıyla yapılan tüm satışlar Satıcılar için bağlayıcıdır. Satıcı, işlemin tamamlanması için engel oluşturan yasa, yönetmelik, politika, doğal afet, savaş, grev ve diğer beklenmedik haller gibi istisnai bir durumun olmadığı sürece Ürün sevk etmek ya da aksi takdirde Müşteri ile olan işlemi hızlı bir şekilde tamamlamakla yükümlüdür. Ürün siparişlerinin öngörülen süre içerisinde tamamlanmamasından doğan maliyet ve zararlar, Satıcı tarafından karşılanır.

7.3. İşbu Sözleşme uyarınca yasaklanmadığı veya kısıtlanmadığı sürece, Joom’un halka açık Ürün Kataloğunda (zaman zaman Joom tarafından değiştirilebilir) listelenen Ürün satışına izin verilir. Örnekleme amacıyla, şu anda mevcut olan Ürün kategorileri aşağıdaki gibidir:

 • Kadın Giyim ve Aksesuarlar
 • Sağlık ve Güzellik (kullanıcının bulunduğu yerdeki geçerli kısıtlamalara bağlı olarak)
 • Elektronik Eşya
 • Ev ve Mutfak
 • Otomobi ve Motosiklet Aksesuar ve Yedek Parçaları
 • Bebek Malzemeleri
 • Ayakkabı
 • Kuyumcu - Bijuteri (kullanıcının bulunduğu yerdeki geçerli kısıtlamalara bağlı olarak)
 • Erkek Giyim ve Aksesuarlar
 • Valiz ve Çanta
 • Hobi, Spor, Seyahat
 • Saat
 • Evcil Hayvan Ürünleri
 • Düğün ve Organizasyon
 • Ofis ve Okul Malzemeleri
 • Kamera, Optik ve Optikle ilgili Gereçler (kullanıcının bulunduğu yerdeki geçerli kısıtlamalara bağlı olarak)
 • Sanayi ve İşletme
 • Bahçe Malzemeleri
 • Şeker (şeker, jöle, karamel, çikolata vb.) gibi kısa ömürlü olmayan Bakkaliye, kuruyemiş, kuru bebek (çocuk) maması ve tahıl (hububat) ve tahıl mamulleri
 • Kahve ve Çay (kullanıcının bulunduğu yerdeki geçerli kısıtlamalara bağlı olarak)

Bakkaliye veya diğer her türlü gıda ürünü (menşe ve varış ülkesinin yürürlükteki ilgili mevzuatının izin verdiği takdirde), bozulmayan bebek (çocuk) maması, kahve ve çay satığı durumunda bu Ürünlerin yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olduğunu garanti etmekle birlikte aşağıda belirtilen gereksinimleri (ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) karşılamayı kabul ve taahhüt etmiş oluyorsunuz:

 • Bu Ürünler, gıda ürünlerine ilişkin yürürlükteki ilgili mevzuata uygundur (ancak gümrük yönetmelikleri/kısıtlamaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın).
 • Bu Ürünler, menşe ve/veya varış ülkesi mevzuatı uyarınca gerekli olan tüm zorunlu bilgileri içeren etiketlere sahiptir.
 • Her bir Ürünün, bu Ürünün kullanım amacı ile koşulları, tüketici özellikleri, kullanım amacı, pişirme yöntemleri, içindeki malzeme listesi, besin değeri, depolama (saklama) koşulları, ağırlık, üretim (imalat) yeri ve tarihi ve kontrendikasyonlarına ilişkin ayrıntılı açıklaması mevcuttur. Bu tür bilgiler varış ülkesinin resmi dilinde sağlanır.

Ayrıca bu vesileyle bu Ürünleri yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca satış yetkisine sahip olduğunuzu ve bu Ürün satışından tamamen ve münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

8. Yasaklanmış, Şüphe (Kuşku) Uyandıran ve İhlal Edilen Ürün ve Faaliyetler

8.1. Web Sitesinde gerçekleştirdiğiniz faaliyet ve davranışlarınızdan ve/veya Joom ile ilgili olarak ve Joom Web Sitesine konulan, yayınlanan ve gösterilen tüm veri, metin, bilgi, kullanıcı adları, grafik, resim, fotoğrafr, profil, ses, video, ürün ve bağlantılardan ( birliktez "İçerik" olarak adlandırılacaktır) yanlızca Siz sorumlusunuz.

8.2. Kısıtlanmış (Sınırlı) Faaliyetler: İçeriğiniz ve Web Sitesi kullanımınız aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

 • Yanlış, hatalı veya yanıltıcı olamaz.
 • Hileli (sahtekar) veya yasa dışı, teklit ya da çalınan Ürün satışını içermez.
 • Üçüncü tarafın telif hakkı, patent (ihtira) hakkı, ticari marka hakkı, ticari sır hakkı ya da diğer mülkiyet veya fikri mülkiyet hakkı ya da reklam veya gizlilik haklarını ihlal edemez.
 • İşbu Sözleşme, Web Sitesi politikası veya topluluk kılavuzu ya da yürürlükteki ilgili yasa veya yönetmelikleri (ihracat kontrolü, tüketicinin korunması, haksız rekabet, ayrımcılıkla mücadele veya yanlış reklamcılıkla ilgili olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) ihlal edilemez.
 • Tüketiciler için tehlikeli (zararlı) olarak tanımlanan Ürünleri içermez.
 • Herhangi bir kişiye (Joom personeli veya diğer kullanıcılar dahil olmak üzere) iftira edemez, hakaret edemez, hukuka aykırı olarak tehdit edemez, hukaka aykırı olarak taciz edemez, taklidini yapamaz veya korkutamaz ya da benzer bir e-posta adresi, takma ad kullanarak herhangi bir kişiyle olan ilişkinizi bile bile yanlış bir şekilde tanıtamaz veya anlatamaz ya da sahte hesap (hesapları) oluşturamaz veya yasa dışı başka bir yöntem veya aygıt/cihaz kullanarak hareket edemez.
 • Yanıltıcı bir şekilde Joom ile bağlantılı olduğunu ima etmek üzere Joom'u değiştiremez, bağdaştıramaz veya hack edemezi veya başka bir web sitesini değiştirmez
 • Joom dışındaki herhangi bir web sitesi, hizmet veya kurum/kuruluş tanıtımını yapamaz ve doğrudan satış yapamaz.
 • İşbu Sözleşme, Web Sitesinin her türlü kural ve/veya politikası veya yürürlükteki ilgili yasa, tüzük, yönetmelik veya düzenlemeler (ihracat kontrolü, tüketicinin korunması, haksız rekabet, ayrımcılıkla mücadele veya yanlış reklamcılıkla ilgili olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) ihlal edilemez.

8.3. Ayrıca, Joom'a bir komisyon bedelini ödeyerek Joom'un yürürlükteki ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, veya düzenleme ya da ilgili Hizmet Kullanım Şartların ihlaline neden olabilecek herhangi bir Ürün Web Sitesine yerleştirilmez (ya da Joom hizmetini kullanarak başlatılan herhangi bir işlem sonuçlandırılamaz). Joom, hesabı geçici veya kalıcı olarak dondurma hakkına sahiptir. Joom, donmuş sermayeniz ile zarar tazmin hakkını saklı tutar.

8.4. Satıcı, Joom'u Satıcının temsilcisi olarak, Satıcının Joom ve/veya ÖHS tarafından oluşturulan politikalara uygun olarak geri ödemeler ve garantiler ile ilgili müşteri taleplerini ve şikayetlerini ele almasına ve çözmesine yardımcı olması için yetkilendirir. Bunu yapmak için Satıcılar, Joom Destek Temsilcilerine yanıt vermeli ve vakayla ilgili olabilecek tüm gerekli bilgileri 48 saat içinde, ancak en geç 5 takvim günü içinde sağlamalıdır.

Satıcı’ya yapılacak tüm bakiye ödemeleri, Joom tarafından belirlenen geri ödeme, tazminat ve diğer ücretlerden düşürülerek gerçekleştirilir. Satıcılar, Joom'un hüküm ve politikalarına ve ayrıca müşteri için geçerli olan yasalara uygun olarak geri ödemelerle ilgili kararımızı kabul etmelidir. Joom, sonucu Size bildirmiş olup nihai açıklama hakkını saklı tutar.

Joom’un, Joom'un ödeme yapmaması veya işbu Sözleşme kapsamındaki diğer ödemelerin durdurmasına izin veren bir politikayı uygulamaya koyabilir. Joom, Satıcının herhangi bir eylem veya davranışının anlaşmazlıklara neden olabileceği ve/veya para cezası veya Müşteri şikayetlerine yol açabileceğini düşünmek için makul şüpheleri varsa Joom, bahsi geçen eylem ve davranışlarla ilgili soruşturmalar sonuçlanıncaya kadarişbu Sözleşme kapsamındaki Satıcıya yapılacak ödemeleri ertelemek ve/veya ödenecek tutarı düşürmek için gerekli adımları atma hakkına sahiptir.

8.5. Joom'un hesabınızın askıya alınması veya durdurulması durumunda bilgi saklama, güncelleme veya edinilen son bilgileri Size gönderme gibi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul etmiş oluyorsunuz.

8.6. Yukarıdaki herhangi bir hükmün (veya Siz ve Joom arasında akdedilen diğer herhangi bir sözleşme/anlaşmanın diğer herhangi bir hükmün) ihlaline ilişkin Joom’un çözüm yollarını sınırlamaksızın Joom (tamamen kendi takdirine bağlı olarak), yukarıdaki belirtilen hükümlerden herhangi birini ihlal ettiğinizi tespit ettiği halde geçici veya kalıcı olarak hesabınızı dondurabilir (orada (içinde) kalan tutarlar ve oradan tarafınıza yapılacak her türlü ödeme dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) veya vadesi gelen ödemeleri askıya alabilir.

8.7. Joom'un Satıcılar için Joom Fikri Mülkiyet Politikası’nın ihlali yanı sıra Satıcının üçüncü tarafın telif hakkı, patent (ihtira) hakkı, ticari marka hakkı, ticari sır hakkı ya da diğer mülkiyet veya fikri mülkiyet hakkı ya da reklam veya gizlilik hakkı ihlalinden kaynaklanan Müşteri şikayeti, kanuni (adli) kovuşturma, davanın açılmasına ilişkin Joom’un uğrayabileceği zarar, ziyan, kayıp, maliyet ve masraflar (avukat masrafları dahil olmak üzere) ) için Joom’un sorumlu tutulamayacğını ve tam olarak zarar tazmin etmeyi garanti ettiğinizi kabul ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. Joom, Satıcının üçüncü taraf hak ihlalinden kaynaklanan üçüncü taraf haklarının ihlali durumunda işbu Sözleşme veya yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca mevcut olan diğer kanun yolunu izleme hakkını saklı tutar.

9. İçerik

9.1. Joom, İçeriğiniz üzerindeki mülkiyet hakkını talep edemez. Joom’da yayınladığınız her türlü bilgi veya İçeriği kullanımını sağlamak üzere yanlızca Joom’u yetkilendirerek lisans vermis oluyorsunuz. Böylece Joom, bu İçerikte sahip olabileceğiniz herhangi bir hakkı ihlal etmez. Joom'a İçerik ile ilgili olarak şu anda medyada bilinen veya henüz bilinmeyen ya da İçerikte sahip olduğunuz telif hakkı, reklam hakkı ve veritabanı hakkını kullanmak için münhasır olmayan, dünya çapında, kalıcı, geri alınamaz, telifsiz, alt lisans verilebilir bir hak (alt lisanslama yetkisi verme hakkı ile birlikte) vermis oluyorsunuz. Joom'un İçeriğinizi Joom'da depolama (saklama) veya yeniden düzenleme ve Joom'da İçeriğinizi Joom'un seçtiği herhangi bir şekilde görüntülemesine izin vermeyi kabul etmiş oluyorsunuz.

9.2. Joom, kişisel bilgilerinizi yalnızca Joom Gizlilik Politikasına uygun olarak işler.

9.3. Joom, Hizmetlerimiz aracılığıyla toplanan her türlü Joom kullanıcı verileriyle ilgili veri sorumlusudur. Satıcı, bu kullanıcılarla akdedilen satış sözleşmelerinin ifasına bağlantılı olarak kullanıcı verilerine ilişkin bir veri sorumlusunun görevini üstlenir. Satıcı, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü dahil ancak bnunla sınırlı olmaksızın yürürlükteki ilgili mevzuata her zaman uymak zorundadır. Satıcı, bu tür verileri satış sözleşmesinin ifası için kullanmakla sınırlı olup diğerlerinin yanı sıra pazarlama amacıyla da kullanamaz.

9.4. Joom'da İçerik yayınlayarak bu İçeriğin harici bir web sitesinde veya üçüncü tarafının yeniden yayınlaması mümkündür. Joom'un bu kullanımı ile ilgili herhangi bir anlaşmazlığın ortaya çıkmasından sorumlu tutulamaycağını kabul etmiş oluyorsunuz.

10. İhtilafların Çözümü ve Muafiyet Maddesi

10.1. Siz ve Joom arasında bir uyuşmazlığın/anlaşmazlığın ortaya çıkması durumunda lütfen Joom ile iletişime geçin.

10.2. İşbu Sözleşme konusudan veya işbu Sözleşme konusuyla ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir uyuşmazlık/anlaşmazlık İngiltere ve Galler mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabidir. Web Sitesinin, işbu bölüm dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın işbu Sözleşmenin tüm hükümlerini yürürlüğe koymayan herhangi bir yetki alanında kullanılmasına izin verilmez.

10.3. Bir veya birden fazla kullanıcı veya herhangi bir üçüncü tarafla anlaşmazlığınızın olduğu halde Joom (ve onun memur/görevli, çalışan, yönetici, temsilci, iştirak ve ortak girişimleri) bu tür anlaşmazlıklardan kaynaklanan veya onlarla ile ilgili olarak her tür ve mahiyette, bilinen ve bilinmeyen, şüpheli ve şüphelenilmeyen, ifşa edilmiş ve ifşa edilmemiş her türlü talep, şikayet ve zarardan (fiili/gerçek ve dolaylı) muaf tutulur.

10.4. Joom, Satıcıların yararına ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak Satıcıların anlaşmazlıklarının çözümünde yardımcı olmak için makul çaba sarfedebilir. Şüpheye yer bırakmamak adına Joom'un Satıcı ile kullanıcı arasında veya Satıcı ile dış taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlık çözümüne ilişkin her hangi bir yükümlülüğü mevcut değildir. Joom'un ortaya çıkan bir anlaşmazlığı çözmeyi denediğinde bunu iyi niyetle ve Joom'un politikalarına uygun olarak yapar. Joom'un gücü olmayıp her türlü yasal iddia ve hak talebi ile ilgili hüküm veremez.

11. Joom’un Fikri Mülkiyeti

11.1. Joom ve diğer Joom grafiği, logosu, tasarımı, düğme/tuş simgesi, komut dosyası/kod ve hizmet adları SIA Joom'un tescilli ticari markalarıdır. Joom’un ticari markaları, ticari markaların bir parçası ve/veya alan isimlerinin veya e-posta adreslerinin bir parçası da dahil olmak üzere, kargaşa çıkabilecek herhangi bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak kullanılamaz.

12. İhlal

12.1. Diğer herhangi bir yasal yoluyla sınırlı olmaksızın Joom, tek taraflı olarak her hang bir bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir ücret iadesi yapılmaksızın İçeriği erteler veya derhal ortadan kaldırır, bir Satıcının eylemleri ile ilgili olarak Joom topluluğunu uyarır, Satıcıya uyarı yapar, Satıcının hesabını geçici olarak askıya alır, geçici veya süresiz olarak Satıcının hesap ve ayrıcalıklarını askıya alır, Satıcının hesabını kapatır, Web Sitesine erişimini yasaklar ve/veya Satıcının Web Sitesi erişimini kısıtlamak üzere teknik ve yasal önlemleri alır ve aşağıdakilerden herhangi biri geçerli (mevcut) olduğunda Satıcıya hizmet vermeyi reddeder:

 • Satıcının Web Sitesindeki eylemlerine ilişkin soruşturmanın yapılması.
 • Satıcının işbu Sözleşme, Gizlilik Politikası veya burada yer alan diğer politika, kural ve topluluk kılavuzunun ihlali.
 • Joom’un, Satıcı kişisel bilgi veya İçeriğini doğrulamaması veya onaylamaması.
 • Joom, bir Satıcının Joom’un politikalarına aykırı bir şekilde hareket ettiği, Satıcının Joom ile ilgili olarak uygunsuz/aykırı veya hileli davranışta bulunduğu ya da Satıcının yaptığı eylemlerin, Joom Satıcıları veya Joom için yasal sorumluluk veya mali kayıplara neden olabileceğine inanmaktadır.

13. Sır Saklama

13.1. Joom Gizlilik Politikasında belirtilenler dışında Joom, kişisel bilgilerinizi (Gizlilik Politikasında belirtildiği gibi) açık rızanız olmadan üçüncü taraflara satamaz veya ifşa edemez.

14. Garantisiz Satış

14.1. Joom, Joom’un iştirak, memur/görevli, yönetici ve çalışanları ile Joom’un tedarikçileri Joom Web Sitesi ile hizmetlerini "olduğu gibi" ve herhangi bir açık, zımni veya yasal garanti veya koşul olmaksızın sağlar. Joom, Joom’un iştirak, memur/görevli, yönetici ve çalışanları ile Joom’un tedarikçileri özellikle herhangi bir zımni garanti, ticari garanti, kesin teminat, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme garantilerini reddeder. Ayrıca, Joom'dan almış olduğunuz hiçbir tebliğ, ihbar, talimat veya bilgi (sözlü veya yazılı) herhangi bir garanti oluşturmaz.

15. Sorumluluk Sınırı

15.1. Hiçbir durumda Joom ve (uygulanabildiği takdirde) Joom'un iştirak, memur/görevli, yönetici, çalışanları veya Joom'un tedarikçileri, kar kaybı, cismani zarar (yaralama) ve manevi zarar ya da kusurlu bir fiilden doğmakla birlikte meydana gelen durumun doğal ve zorunlu sonucu olmayan zarar, tesadüfi (arızi) zarar ve dolaylı zarar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işbu Sözleşme, Joom Hizmetleri ile Web Sitesinin kullanımına ilişkin Sizin veya bir başkasının davranışlarından kaynaklanan direkt hasar, indirekt zarar, bir ihmalin doğal sonucu olan zarar, kusurlu bir fiilden doğmakla birlikte meydana gelen durumun doğal ve zorunlu sonucu olmayan zarar, zararı karşılamak üzere ödenen tazminat, dolaylı hasar ve/veya tesadüfi (arızi) zararlardan sorumludur.

15.2. Her hangi bir durumda Joom ve (uygulanabildiği takdirde) Joom'un iştirak, memur/görevli, yönetici, çalışan ve tedarikçilerinin Size veya üçüncü tarafa karşı olan yükümlülüğü, (a) Yükümlülük getiren eylem/faaliyetten önceki 12 ay içinde Joom'a ödediğiniz ücretlerin büyük olanı ve (b) 100 Euro ile sınırlıdır.

16. Tazminat (Güvence)

16.1. Joom ve (uygulanabildiği takdirde) Joom'un merkez ofisi, iştirak, bağlı kuruluş, memur/görevli, yönetici, temsilci ile çalışanlarının, makul avukat ücreti (gideri) dahil olmak üzere üçüncü tarafın neden olduğu veya aşağıdakilerden doğan her türlü talep, şikayet veya iddialardan sorumlu tutulamayacağını kabul etmiş oluyorsunuz:

 • İşbu Sözleşme veya referans olarak dahil edilen belgeler ya da herhangi bir yasa veya üçüncü tarafın haklarının ihlali.
 • ÖHS ile yapılan sözleşme/anlaşmanın ihlali.
 • İşbu Sözleşme veya ÖHS ile yapılan sözleşme/anlaşma kapsamında Joom'a verilen yetkilerin iptali.

17. Garanti (Güvence) Vermeme

17.1. Joom, kullanılabilir, zamanında, güvenli, doğru, sürekli ve kesintisiz Web Sitesi erişim garantisini vermez ve Web Sitesinin kullanımı, Joom'un kontrolü dışındaki birçok faktör tarafından engellenebilir. Joom, sistem bozulması veya işlemin alınması, işlenmesi, test edilmesi, tamamlanması ya da sonlandırılma sürecini etkileyebilecek diğer durumlar dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) herhangi bir hizmetin verilmemesinden sorumlu değildir.

18. Yasaya Uygunluk, Vergiler

18.1. Satışa çıkarılan Ürünleriniz ile Ürün satın alım teklifleri (uygulanabildiği takdirde) ile Web Sitesi ile ve her türlü Joom hizmetini kullanımınıza ilişkin yürürlükteki tüm ilgili yerel ve uluslararası yasa, tüzük, yönetmelik ve düzenlemelerin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Bu vesileyle Müşterinin mukim olduğu/ikamet ettiği ülkenin yürürlükteki tüm ilgili tüketicileri koruma kanunları ile kısıtlamaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

Ek olarak, Web Sitesinde yapmış olduğunuz her türlü Ürün satışına ilişkin geçerli olan tüm vergileri ödemekten sorumlu olacaksınız (Joom’un net gelirine ilişkin vergiler hariç) ve muhasebe ve ödemeden siz sorumlusunuz. Başka bir ülkede vergi amaçlarına ilişkin bu ülkenin yürürlükteki mevzuatı ve düzenlemeleri uyarınca kayıt yaptırmanız gerekebileceğini unutmayın. Durum böyleyse, söz konusu başka bir ülkenin geçerli tüm gereksinimlerini karşılamayı taahhüt ediyorsunuz. Ayrıca yürülükteki yasa ve yönetmeliklere aykırı davranışlardan kaynaklanan herhangi bir ihlalin sonuçları da dahil olmak üzere bu riayetten tamamen Siz sorumlusunuz. Joom, bu tür gereksinimleri karşılamamanızdan (örneğin, Müşterinin ülkesinde KDV amaçlarına ilişkin kayıt olmama durumu ve/veya geçerli/ilgili vergilerin ödenmemesi nedeniyle) sorumlu tutulduğu takdirde Joom'u yürürlükteki ilgili/geçerli yasa ve yönetmelikleri ihlal etmenizden kaynaklanan her türlü maliyet, zarar, ziyan, iddia veya diğer yükümlülüklerden muaf tutulduğu ve Joom'un ilgili talebi üzerine Joom’un her türlü masraf, hasar ve zarar ziyan tazmin etmeyi kabul ve taahüt etmiş oluyorsunuz. Böylece Joom, işbu Sözleşme uyarınca Web Sitesi üzerinde satılan Ürünlere ilişkin Size ödenecek miktarlardan bu tür masraf, ücret ve para cezasını tahsil etme hakkını saklı tutar.

18.2. İlgili tüketicinin korunması ve vergi kanunlarının gerekliliklerine uymaya çalışarak, Satıcılarımızın, geçerli tüm durumlarda, gümrük vergileri ve katma değer vergilerini gerçek anlamda ödeyen statüsünü korumalarını şiddetle tavsiye ederiz..

18.3. Satıcıların, 1 Temmuz 2021'den itibaren AB'de yürürlüğe girecek KDV düzenlemelerine ve sırasıyla 1 Ocak 2021'den itibaren ve ayrıca varış ülkesindeki tüccarların satışları için geçerli olabilecek diğer KDV kurallarıyla.uygun olmak üzere yürürlükteki yasaların gerektirdiği tüm önlemleri almaları gerekmektedir. Bu yeni mevzuat, Katma değer vergisinin genel sistemine ilişkin 28 Kasım 2006 tarih ve 2006/112/EC sayılı Konsey Yönergesi, Hizmetlerin tedariki ve malların uzaktan satışı ile ilgili belirli katma değer vergisi yükümlülüklerine ilişkin 2006/112 / EC sayılı Direktifi ve 2009/132 / EC sayılı Direktifi değiştiren 5 Aralık 2017 tarihli (AB) 2017/2455 sayılı Konsey Direktifi (AB), Birleşik Katma Değer Vergisi Sistemine ilişkin 2006/112/EC Yönergesinin uygulanmasına yönelik önlemleri belirleyen 282/2011 Sayılı (AB) Düzenlemeyi Değiştiren 5 Aralık 2017 tarihli (AB) 2017/2459 sayılı Konsey Uygulama Tüzüğü, Malların uzaktan satışına ve belirli yurtiçi mal tedarikine ilişkin hükümlere ilişkin 2006/112/EC Yönergesini değiştiren 21 Kasım 2019 tarihli ve (AB) 2019/1995 sayılı Konsey Yönergesi, (AB) 282/2011 Sayılı Uygulama Tüzüğünü değiştiren 21 Kasım 2019 tarihli (AB) 2019/2026 sayılı Konsey Uygulama Tüzüğü (AB) elektronik ara yüzler aracılığıyla mal veya hizmet tedariki ve vergi mükellefleri için özel programlar, vergi mükellefi olmayan kişilere hizmet vermektedir ve iç piyasaya mal ve belirli mal teslimlerinin mesafeli satışını yapmaktadır ("KDV Düzenlemeleri").

Satıcı, yeni KDV düzenlemelerinin doğru uygulanmasını sağlamak için aşağıdaki yükümlülüklere uymayı taahhüt eder:

 • Satıcı, Joom'un KDV Düzenlemelerine uymak için talep edebileceği veya talep edebileceği eksiksiz ve doğru bilgileri Joom'a sağlar (yani, malların satış noktalarındaki konumuna ilişkin eksiksiz, geçerli ve güncel bilgiler, AB'de depolanan malların satış noktasında veya KDV kurallarının geçerli olabileceği başka bir ülkenin bölgesinde mülkiyetine ilişkin bilgiler vb.).
 • Satıcı, Satıcının KDV'den sorumlu olduğu ve Joom'un KDV'den sorumlu olduğu satışlar için fatura düzenlemediği satışlar durumunda, vergi mükellefi olduğu ülkenin (yani, kullanıcının ülkesi) ve varış ülkesinin fatura gereksinimlerine uyacaktır,
 • Satıcı, bir paketteki (satıcının paketi) malların değerinin 150 Euro'dan az olmasını sağlar. (AB ülkeleri için) ve 135 pound (İngiltere için). Diğer ülkelerin yürürlükteki mevzuatlarında öngörülebilecek (varsa) diğer sınırlara da kesinlikle uyulacaktır.
 • Satıcı, Joom İthalat Tek Pencere Hizmetinin KDV kimlik numarasını ("KDV Numarası") öğrenirse, IOSS Numarasını yalnızca Site aracılığıyla satılan mallar (mal parselleri) için ve yalnızca Joom'un KDV'den sorumlu olduğu durumlarda kullanmayı taahhüt eder. Satıcı ayrıca, IOSS Numarasının gizliliğini korumak için tüm makul adımları ve makul adımları atacaktır. Satıcı, KDV Numarasını bağlı kuruluşları veya lojistik hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü tarafa devrederse, Satıcı, KDV Numarasının gizliliğini, ifşa edilmemesini ve doğru kullanımını sağlamak için Satıcı ile bu tür bağlı veya üçüncü şahıs (bağlı veya üçüncü şahıslar) arasında bir anlaşma olmasını sağlar.
 • Satıcı, KDV Numarasını kasıtlı veya kazara ifşa ederse, derhal Joom'u bilgilendirecek ve KDV Numarasının yetkisiz kullanımını durdurmak için olası tüm adımları atacaktır.
 • KDV Numarasının izinsiz kullanımına ilişkin herhangi bir soruşturma yapılması durumunda, Satıcı, bu tür yetkisiz kullanımları ve diğer ilgili durumları araştırmak için Joom'a aktif ve derhal yardımcı olacaktır. Satıcı, özellikle, KDV Numarasının kullanımı ve iletimi ile ilgili olabilecek her türlü belge ve bilgiyi Joom'a sağlar.
 • Satıcı'nın KDV numaralarından herhangi birini işbu Sözleşme'ye aykırı olarak kullanması, kullanmasına izin vermesi veya KDV numaralarından herhangi birinin yetkisiz kişiler/üçüncü kişiler tarafından kullanılmasını engellemek için uygun ve gerekli önlemleri almaması durumunda İşyeri, Joom'un talebi üzerine, Joom'u veya herhangi bir bağlı tarafını, bu tür yetkisiz kullanımın (KDV numaralarından herhangi birinin yetkisiz kullanımından kaynaklanan fazla KDV tutarı dahil ancak bununla sınırlı değildir) yanı sıra makul ilişkili belgelenmiş yasal ücretlerin bir sonucu olarak Joom'un maruz kaldığı herhangi bir zararı da tazmin edecektir. Bu tür kayıp ve giderler, Joom'un talebinin alındığı andan itibaren en geç 30 takvim günü içinde Joom'a ödenecektir.
 • Satıcı, Joom ve Satıcı'nın AB, İngiltere ve diğer ülkelerin KDV Kurallarına uygunluğu konusunda Satıcılar için Yardım Merkezi'nde belirtilen diğer kurallara uymayı kabul eder.

Joom, Satıcının AB, İngiltere ve diğer ülkelerin KDV Düzenlemeleri de dahil olmak üzere herhangi bir geçerli KDV mevzuatına uyumsuzlukla sonuçlanan hiçbir eyleminden veya ihmalinden sorumlu değildir.

19. Bölünebilirlik

19.1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaz olması durumunda söz konusu hüküm, tarafların niyetini yansıtacak şekilde değiştirilir. İşbu Sözleşmenin geriye kalan tüm hükümleri tam olarak yürürlükte kalır.

20. Ortaklık Yasağı, Komisyon Sözleşmesi Yasağı

20.1. Satıcılar, Joom adına (onun yetkili temsilcisi olarak) herhangi bir teklif verme veya kabul etme hakkına sahip değildir. Satıcılar, işbu Hizmet Kullanım Şartları ile ilgili ihtilafların ortaya çıkmasına neden olabilecek herhangi bir durum ile ilgili olarak bir beyanda bulunamaz. İşbu Sözleşme, Satıcılar ve Joom arasında münhasır bir ortaklık kuramaz.

20.2. İşbu Sözleşme, Ticari Komisyon Sözleşmesi ve/veya Komisyon Sözleşmesi olarak değerlendirilemez. İşbu Sözleşme, komisyon temsilcisi olarak Joom ve mükellef olarak Satıcı arasında ilişki kuramaz.

21. Joom Hizmeti Tadili ve Feshi

21.1. Joom, herhangi bir nedenle önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda Joom Hizmetini değiştirme veya fesih etme (sonlandırma) hakkını saklı tutar (Satıcı ile ÖHS sözleşmesinin feshedildiği veya ÖHS ile Satıcı hesabının kapatıldığı durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın). Joom, işbu Hizmet Kullanım Şartları veya diğer Web Sitesi politikalarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle politikaları sık sık gözden geçirin. Joom, önemli bir değişiklik yaptığı halde Joom burada e-posta veya ana sayfamızdaki bildirim formu veya Joom'un uygun gördüğü diğer herhangi bir yere Sizi bilgilendirecektir. "Önemli değişikliğin" ifade ettiği anlamı (kapsamı) Joom’un takdirine bağlı olup iyi niyet, sağduyu ve gerekçeli yargı kullanılarak belirlenir.

22. Mevzuat Seçimi

22.1. İşbu Sözleşme, İngiltere ve Galler mevzuatına uygun olarak yürütülür ve yorumlanır.

23. Hayatta Kalma (Yürürlükte Olma)

23.1. Bölüm 6 (Ücret, Ödeme ve Teslimat), Bölüm 9 (İçerik), Bölüm 10 (İhtilafların Çözümü ve Muafiyet Maddesi), Bölüm 11 (Joom'un Fikri Mülkiyeti), Bölüm 12 (İhlal), Bölüm 13 (Sıra Saklama), Bölüm 14 (Garantisiz Satış), Bölüm 15 (Sorumluluk Sınırı), Bölüm 16 (Tazminat (Güvence)), Bölüm 17 (Garanti (Güvence) Vermeme), 18 (Yasal Uyum. Vergiler), Bölüm 19 (Bölünebilirlik), Bölüm 21 (Joom Hizmeti Tadili ve Feshi), Bölüm 22 (Mevzuat Seçimi), işbu Sözleşmenin feshi veya herhangi bir durumda kalacaktır. İşbu Sözleşmenin feshi veya sonlanma/bitişine ragmen hayatta kalır (yürürlükte olur).

24. Notlar

24.1. Aksi açıkça belirtilmedikçe tüm bildirimler, Joom’a Gustava Zemgala st. 78, LV-1039, Riga, Letonya (Joom ile ilgili olarak) adresi ya da Sizin Joom'a verdiğiniz e-posta adresine (Sizinle ilgili olarak) (kayıt prosedürü sırasında veya e-posta adresiniz değiştiği zaman bile) gönderilir. Gönderen tarafın e-posta adresinin geçersiz olduğunu bildirmediği sürece tebligat, e-postanın gönderilmesinden 24 saat içinde tebliğ şerhi olarak kabul edilmiş sayılır. Alternatif olarak Joom, taahhütlü posta, posta ücreti önceden ödenmiş ve (iadeli) taahhütlü posta ile Joom'a verilen adrese bildirimde bulunabilir. Böyle bir durumda tebligat, bildirim tarihinden üç gün içinde tebliğ şerhi olarak kabul edilmiş sayılır.

25. Açıklamalar

25.1. Buradaki hizmetler, Gustava Zemgala st. 78, LV-1039, Riga Letonya adresinde kayıtlı SIA Joom tarafından sunulmaktadır.

26. Gizlilik

26.1. İşbu Sözleşme çok gizli olup içeriği ÖHS dışında üçüncü taraflara işşfa edilemez. Joom, gizli bilgilerin Satıcı tarafından üçüncü şahıslara ifşa edilmesinden kaynaklanan tüm zarar ve ziyan tazminat talebinde Satıcı’ya karşı bulunma hakkını saklı tutar.

26.2. Web Sitesine kayıt işlemi sırasında Satıcı tarafından sağlanan bilgi ve belgeler, https://merchant.joom.com ve Satıcının Web Sitesindeki hesabı üzerinden yüklenen veya diğer yollarla Joom'un diğer yollarla edindiği diğer bilgi ve belgeler gizli bilgi olarak sayılır. Ancak, Joom veya onun iştirak ve bağlı kişi/kuruluşları, yetkili organ veya üçüncü kişi/kuruluşların yasal ve gerekçeli talebi üzerine ya da işbu Sözleşmenin ifası bu bilgilerin ifşa edilmesini gerektirdiği durumda Satıcı ve Satıcı Ürünlerine ilişkin bilgi ve belgeleri ile diğer her türlü destekleyici dokümanları (yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen uygunluk belgeleri ile kendi iradesiyle beyan edilen belgeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) Bu bilginin ifşası, önceden alınan Satıcı iznini (onayını) gerektirmez ve Satıcıya önceden herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın yapılabilir.

Terms of Service for Merchants from Turkey

Please read these terms of service (“Agreement” or “Terms of Service”) carefully before using the website and services offered by SIA Joom (“Joom”). The Agreement sets out the legally binding terms and conditions for your use of the website at https://merchant.joom.com and Joom’s mobile applications (both iOS and Android) and web-site at https://www.joom.com/ (all together referred to as the “Site”). By using the Site, you agree to be bound by this Agreement, including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlinks, and the platform rules available at https://merchant.joom.com that may be updated from time to time. This Agreement applies to all merchants (those, who are selling to users of the Site and hereinafter referred to as the “Merchants”, “Merchant” or “you”). Joom Intellectual Property Policy for Merchants constitutes the integral part of these Terms of Service and is available via https://merchant.joom.com/ip-policy/.

The contents of this Agreement include the main body as well as all the terms, conditions and policies including (but without limitation) legal statements, privacy policies that have been or will be published or released by Joom at any time. All terms, conditions and policies are an integral part of this Agreement and shall have the same legal effect as the main body of this Agreement.

Joom reserves the right to change some or all the terms, conditions, policies and platform rules at any time. When Joom launches new terms of this Agreement, the new terms shall come into force as the Merchant presses the button “Agree”. You log in or continue to use the “Service”, which means that you have read and accepted the revised, updated Agreement. If Merchant does not agree to any alteration or updates of terms, conditions, policies or platform rules, Merchant must immediately terminate this Agreement by submitting a written notice to Joom. Unless separately stated, any new content that will expand the scope of this Agreement shall be subject to this Agreement and shall be considered as a part thereof.

1. Joom as a Marketplace and Merchant’s Agent

1.1. Joom provides a platform for Merchants who comply with Joom’s policies and requirements to offer and sell certain items.

1.2. Joom acts as a commercial agent of a Merchant within the scope of powers, rights and authorities set in this Agreement, including the powers and rights to negotiate and conclude transactions between Merchants and customers on the Site, set the final price for the items listed on the Site (“Items”), ensure the delivery of Items sold via the Site, issue invoices for such Items, and (at Joom’s sole discretion) assist Merchants in the receipt and processing of customer’s claims for refund and guarantee on behalf of Merchant.

Joom, as a commercial agent of Merchant, acts in Merchant’s name and at Merchant’s expense. Joom does not act as a commercial agent for a customer.

1.3. Customer’s payment obligation to Merchant shall be deemed as performed upon receipt of customer’s payment by Joom (or its payment services provider, as applicable), and Joom via its payment services provider, as applicable, is responsible for remitting the funds to Merchants in the manner described in Joom’s and Merchant’s agreement with payment services provider. If Joom (via payment services provider) does not remit any such amounts to Merchant, Merchant will have recourse only against Joom (its payment services provider, as applicable) and not the customer directly.

1.4. Notwithstanding the above mentioned in clause 1.2, Joom has no control over the quality, safety, morality or legality of any aspect of Items, the truth or accuracy of the listings, the ability of Merchants to sell Items or the ability of customers to pay for Items.

Joom reserves the right to refuse Merchant’s application in the following cases:

 • Absence of registration documents requested by Joom. To be admitted to the Site the Merchant shall be a legal entity or an entrepreneur properly registered under the Turkish law and shall be properly registered for VAT purposes in the country of its principle place of business and/or, where applicable and required, in the country of destination (i.e. the country of customer’s residence).
 • Merchant’s product listing contains products either generally prohibited on Joom or prohibited and/or restricted for sale through the Site in the country of destination (i.e. the country from which the product can be ordered by the user) and/or in the Merchant’s country. Please also refer to paragraph 3.
 • Merchant has low ratings on other marketplaces (e-commerce platforms) or is not present on them at all.
 • There are bad references from trusted sources.

2. Merchant’s Eligibility and Obligations

2.1. Merchant’s registration on the Site is available only to the legal entities and entrepreneurs duly established under the Turkish law. Your status of the legal entity requires you to ensure that your activity on the Site and your products are fully compliant with the legislation applicable to the consumer (including, but not limited to the provision of mandatory information about you and your product to consumers and ensuring consumers’ rights). By entering into Agreement, you represent and warrant that all information provided by you or any other information which may be provided in the future is full, accurate and up to date and you are duly authorized to sell your Items through the Site in accordance with the requirements of this Agreement. Joom may refuse to provide an access to the Site to any entrepreneur or entity and change the Merchant’s eligibility criteria at any time upon its discretion.

2.2. You undertake to comply with all applicable laws and regulations regarding online sale, advertising (by offering Items you therefore advertise them on the Site) and any restrictions which apply to you and your activity on the Site. You hereby agree that you are fully responsible for any breach of such obligation (as well as any other obligation under or in connection with this Agreement) including the responsibility for any losses and damages that may be caused by such breach (including those arising from the claims of the third parties). You undertake to observe all Joom’s policies as stated in the Agreement and any other rules, policies and procedures that may be published from time to time on the Site by Joom, each of which may be updated by Joom from time to time without notice to you.

2.3. You act as a seller of your products offered on the Site in terms of consumer protection legislation applicable to the customer and remain solely and fully responsible for specifying in the product cards all mandatory information related to its product (including the information required to be provided to the consumer before it is bound by a distance contract as required by Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights). In particular, you are obliged to provide in product card information about the existence and the conditions of after sale customer assistance, after-sales services and legal and commercial guarantees. For the above purposes, you must specify in your account on the Site valid and actual contact details that will be shown in products cards and guarantee that customers may contact you via such credentials to receive information about your products, address to you their claims or for any other matters within the scope of consumer protection.

2.4. In case you specify in product cards any features or labels, or your product description contains any claims (for example, related to the content of the product (‘free of X ingredients’ or ‘approved by X number of customers’), you guarantee that any such feature, claim or label are true and correct.

2.5. You agree to immediately notify Joom of any unauthorized use of your password or any breach of security. You also agree that Joom cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to keep your password secure. You undertake not to provide your username and/or password information to any other party other than Joom without Joom’s express written permission.

2.6. You shall keep your account information up-to-date and accurate, including a valid email addresses and correct bank account and any other payment details. To be able to sell Items on Joom you shall provide and maintain a valid payment information. If you do not comply with the aforementioned provisions, you assume all responsibility for losses caused by such failure to comply.

2.7. You have no right to transfer or sell your Joom Merchant account and username to another party. In case you have to accept any other terms or policies on the Site or take other actions bounding you by any obligations, acceptance of any such documents or changes on your behalf by your representative to whom you provided access to the Site, your account on the Site and to any other features shall be considered as actions on your behalf by your authorised representative.

2.8. Joom’s services are not available to Joom Merchants with temporarily or indefinitely suspended accounts. Joom reserves the right to refuse service to anyone, for any reason, at any time. Products that do not comply with Joom’s policies will be deleted from the Site. Merchants with repeated instances of noncompliance may have their accounts removed, access to the Merchant Dashboard revoked, and/or transactions cancelled.

3. Prohibited Items

3.1. Every Merchant is responsible for observing applicable laws and regulations, Joom’s policies and procedures, shipping restrictions and any other restrictions applicable to the Items and the selling process, including, but not limited to all applicable local regulations and standards regarding marking of products and any other labelling required by the law where such requirements are applicable. By offering your products on the Site, you confirm that such products are fully compliant with any applicable regulations of the country of origin, the county of destination and any other applicable legislation, including certification and labelling requirements and safety standards.

3.2. There are some types of Items that we don’t allow on the Site, even if they are legal and otherwise meet Joom’s selling criteria. The following types of Items shall not be listed on Joom:

 • Certain animal and plant species (such as exotic animals).
 • Counterfeits.
 • Goods coming from outside the EEA that have not been introduced in the EEA with the owner of the IP right or with its consent.
 • Cultural heritage.
 • Drugs and illegal substances.
 • Firearms, explosives and ammunition.
 • Human cells, genes, organs and body parts.
 • All medicines (or other medical products and devices).
 • Orthopedic products and prosthesis.
 • Products that incite violence, fostered racial, ethnic or religious hatred, or advocated discrimination against any group.
 • Radioactive material, flammable material, combustible, corrosive and explosive materials.
 • Stamps in current use.
 • Tobacco in general (including electronic cigarettes and hand rolling).
 • Alcohol and drinks.
 • Uncertified organic products.
 • Products without certificates or licenses which are mandatory for such types of products according to the EU and the US regulations (where applicable), applicable legislation of the country of origin and/or country of destination.
 • Goods that do not comply with general or specific advertising or labelling rules applicable in the EU and in the US (where applicable) and/or the country of destination.

3.3. Products listed in paragraph 3.2 and other illegal products or products that do not comply with requirements of the country of destination (i.e. user’s country) will be removed from the Site without any prior notification, and the Merchant’s selling privileges may be suspended and/or terminated.

3.4. In case of sale of non-perishable food products and food supplements (if permitted by the applicable legislation of the country of origin and the country of destination), you guarantee and warrant that:

 • Such products comply with the applicable legislation relating to food products (including, but not limited to any applicable customs regulations/restriction).
 • Such products have labels with all mandatory information required by the country of origin and/or the country of destination (including EU Regulation No. 1169/2011 of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, local regulations of the country of origin and the country of destination regarding labelling and provision of the information on the local language).
 • Information provided on the products is full and not misleading. Such information includes, inter alia, characteristics of the food and, in particular, as to its nature, identity, properties, composition, quantity, durability, country of origin or place of provenance, method of manufacture or production. Such information shall not attribute to the food effects or properties which it does not possess.
 • Food supplements do not fall into the categories of medicines and do not require obtaining mandatory certificates (or, if food supplements require such certificates and can be sold online according to the applicable legislation, you guarantee and warrant that all necessary certificates are obtained).
 • Food supplements marked as such products and that description and labeling of such products do not attribute to food supplements the property of preventing, treating or curing a human disease, or do not refer to such properties.

You hereby also guarantee and confirm that you are duly authorized to sell such products under any applicable legislation and agree that you remain entirely and exclusively liable for the sale of such products.

3.5. Please note that the Site’s audience may include children as young as 13 years of age. Items that may be inappropriate for children to view or buy may be considered as inappropriate for Joom.

4. Trade Control Laws

4.1. You must comply with all applicable laws and regulations of the EU, the country of origin and the country of destination when selling Items on Joom. You are responsible for determining all applicable trade control, customs and tax laws, obtaining any required government authorizations, and are liable for any penalties resulting from non-compliance.

5. Economic Sanctions Laws

5.1. Economic sanctions laws in the European Union, the United States and a number of other countries prohibit or restrict unlicensed transactions with various parties (i.e., individuals, entities, government regimes) for example because they are identified as engaging in terrorism, narcotics trafficking, weapons proliferation and/or other activities that threaten those countries’ national security, foreign policies or economies or (and again for example), because they are resident in certain countries or have a connection to those countries (“Denied Parties”). Various government agencies publish lists, or descriptions, of such parties (“Denied Parties Lists”). In addition, many countries maintain trade sanctions and embargo programs against specific countries (“Sanctioned Countries”), such that unauthorized transactions involving these Sanctioned Countries or parties who are resident in those countries or have a connection to those countries are prohibited or restricted.

In order to comply with these and other legal requirements, it is Joom general policy that Items imported from or originating in the following countries and regions may not be sold on Joom:

 • Cuba
 • Iran
 • North Korea
 • Syria
 • Sudan
 • Crimea Region
 • Luhansk Region
 • Donetsk Region
 • Kherson Region
 • Zaporizhzhia region
 • Any other country or region as may be notified to Merchants by Joom

No shipments or sales to parties in any of these countries may be conducted through Joom.

Accounts may not be opened or affiliated with a country or region that Joom does not support.

5.2. Additionally, Merchants must not do business with or otherwise engage in or facilitate transactions involving parties, services, and/or goods that are subject to sanctions or other applicable trade control restrictions. This includes, but is not limited to Denied Parties, parties that are owned or controlled by Denied Parties and also parties who are resident in or connected with any country or region if any economic sanctions law that applies to Joom, a Merchant or to any Buyer if and to the extent that such laws prohibit the applicable transaction.

5.3. You must ascertain and comply with any sanctions compliance requirements that apply to your transactions, including any updates to any laws that apply to Joom, a Merchant or to any Buyer and must indemnify Joom against any claim resulting from any breach by you of any sanctions law or and breach by you of this clause 5. Non-compliance with sanctions laws and regulations can result in significant civil and/or criminal monetary penalties, as well as possible imprisonment, seizure of goods, and/or a ban from conducting business.

6. Fees, Payments and Delivery

6.1. Joining and setting up a shop on Joom is free, unless Joom notifies otherwise. Joom’s commission for the commercial agent’s services under this Agreement amounts to 15 % from each Item’s original price (including VAT), for electronics – 5 % from each Item’s original price (including VAT), delivery costs are not included. Commission is subject to adjustment considering sales, promotions, special deals in accordance with clause 6.9 of this Agreement. Unless otherwise stated, all prices and fees are quoted in Euro. Joom reserves the right to determine a new applicable commission at any time upon its discretion.

6.2. Joom does not provide payment services. Joom is entitled to determine payment services providers who will take all necessary actions for payment, acceptance, acquiring, processing and servicing of payments associated with transactions between Merchant and customer (“Payments service provider” or “PSP”). Joom reserves the right to designate any number of PSPs.

6.3. Joom supports business relations only with Merchants that use the payments services of PSP(s), designated by Joom. Merchant is responsible for performance of its obligations arising out of legal and business relations between Joom, Merchant and PSP, including paying all fees and providing all documents and information required by PSP. PSP shall hold the funds on behalf of Merchants and shall be responsible for provision of other payment services (remittance, withdrawal, etc.) in accordance with the agreements concluded by Merchant with PSP.

6.4. Merchant hereby authorizes Joom to:

6.4.1. Collect, process and disclose to PSP in connection with PSP payment services all necessary information on Merchant, its transactions that have been concluded on the Site with customers.

6.4.2. Open accounts for the purpose of providing payment services by PSP to Merchant and send instructions to PSP to deduct the funds in these accounts to repay the amounts owed by Merchant to Joom under this Agreement and credit any amount into such account as determined by Joom in accordance with this Agreement.

6.4.3. Instruct PSP to freeze, unfreeze, credit, remit or debit the Merchant’s account with PSP. The amount of the funds subject to freeze (minimal security deposit) shall be set in the relevant section of Joom Help Center’s information. In any case the withdrawal is available only after a safety clearance period of maximum 75 days and only in the amount available to you.

6.4.4. Issue invoices on behalf of Merchant for the sale of Items on the Site, taking into consideration necessary deductions of fees, compensation and remuneration owed to Joom and its engaged service providers.

6.5. Merchant may withdraw the authorization given under clauses 6.4.1.-6.4.3 of this Agreement by giving seven days’ prior written notice to Joom and PSP. The withdrawal of authorization shall be deemed effective upon expiration of the notice period stipulated in this clause and shall not have retroactive effect, i.e. it shall not apply to the transaction and/or activities of the Merchant and/or Joom and/or PSP occurred prior to the expiration of the notice period set out in this clause.

6.6. Merchant shall ensure that account balance with PSP has sufficient balance for payments of funds owed to Joom. You are responsible for paying all fees and applicable taxes associated with using the Site and selling Items on the Site.

6.7. Merchants are required to list prices for Items they sell through the Site and to provide Joom with a shipping price (including the return shipping costs in case the customer expresses its wish to return the item within any period from the order date until 14 calendar days followed after the date of the item’s receipt or under the guarantee). A return label is enclosed in each parcel sent for potential return of the goods in case the customer requests so. Joom may also provide Merchants with a solution for the return shipping labels’ generation.

6.8. Joom reserves the right to:

6.8.1. Set or adjust the final prices of Items and determine the shipping costs displayed to users.

6.8.2. Initiate sales, promotions, special deals in relation to Items offered by Merchants on the Site.

Provisions of clauses 6.8.1 and 6.8.2 do not affect the amount or percentage Joom has agreed to pay to Merchant for Items sold by such Merchant (provided in clause 6.1. above).

6.9. Sales, promotions, special deals initiated by Merchant on the Site are subject to a prior written approval by Joom and shall be made in compliance with any applicable laws and regulations. Joom and Merchant may agree on other sales, promotions, special deals in relation to Items offered by Merchants.

6.10. Unless otherwise informed by Joom, the default payment period for Merchants is 30 calendar days since the shipment date, confirmed by the data of the tracking number. Joom intends to provide necessary information to PSP for the pay-out to Merchant not later than 30 calendar days from the shipment date. 

Joom will pay Merchants for their completed transactions 2 times a month. This payment will be a net amount: Merchant’s items’ prices less Joom’s commission, any refund and compensations. In the event Joom introduces a new service, the fees for that service (added to a commission defined in 6.1.) are effective from its launch date and will be charged from amounts payable. Transactions that cannot be confirmed as delivered may be ineligible for payment.

Please note: if there is a case of your non-compliance or the risk of non-compliance by you with any provisions of this Agreement, any other conditions, policies and platform rules of the Site, including such you improper performance or non-performance of this Agreement that resulted in the obligation of Joom to proceed with chargeback for customers in accordance with Joom’s rules for customer or applicable payment provider terms and policies, Joom reserves the right to withhold payments to the merchant for a certain period of time. In such case, Joom will inform you of the period of the payment suspension and may (but is not obliged) request from you evidence of the proper performance of the Agreement.

Joom utilizes Hyperwallet as payment services to deliver payments to Merchants collected via selected payment methods/options. Such payment services are subject to the Hyperwallet Terms of Service and the Hyperwallet Privacy Policy https://pay.hyperwallet.com/hw2web/consumer/page/legalAgreement.xhtml.

6.10.1. In case there are any amounts due and they have not been paid as provided in this clause and within the period specified, Merchant shall notify Joom via email or other means specified in these Terms or available in the Merchant’s account. If the amounts due have not been paid due to any problems on the Merchant’s side (including, but not limited to incorrect payment details, change of the legal entity on the Merchant’s side that is non-compliant with Joom’s KYC requirements, any Joom’s terms and policies or any applicable legislation), Merchant shall contact Joom and provide Joom with the correct information as soon as possible. If any amounts have not been paid due to a court decision or order, Merchant shall resolve the legal case and provide Joom with evidence that payments can be released without breach of any Joom’s or Merchant’s legal obligations or restrictions imposed by the relevant court or other authorities.

Merchant is not entitled to any penalties due to delay in payment of any amount as specified above.

If Joom finds out that there are any unpaid amounts that Merchant does not claim to be paid, Joom will inform the Merchant accordingly and send a notification letter via email or post. Merchant shall respond to such letter and either confirm the amount payable and provide Joom with any information that may be requested to execute the payment or provide Joom with evidence that the amount is not correct within 10 business days after the date when the letter is sent. If Merchant does not reply to the letter and does not contact Joom on this matter within 6 (six) months from the date of the letter or the Merchant is liquidated and none of its legal successors contact Joom, Joom reserves the right to write-off the unpaid amounts without any notification to Merchant. Upon such event Merchant has to right to claim any such unpaid balances.

6.11. Ordered Items shall be shipped by Merchants to customers at the Merchant’s expense within 4 business days after payment receipt date by Joom’s PSP.

6.12. Any return of the item in accordance with a guarantee (as determined in Joom’s policies) or if done after the order has been made or within 14 calendar days after the item’s receipt must be free of charge for the customer and shall be done at the Merchant’s expense. In other cases, returns shall be made at the expense of the customer. All Items may be returned except for those Items which cannot be returned under the applicable laws and regulations of the country of destination. Merchant is obliged to indicate a full information with all necessary details for a return shipping and is liable for any losses caused by failure to meet these requirements.

6.13. In the event Joom introduces a new service, the fees for that service (added to a commission defined in 6.1.) are effective from its launch date.

7. Listing and Selling

7.1. By listing an item on the Site, you warrant that you and all aspects of the item comply with Joom’s published policies (regarding IP rights protection, guarantees, personal data protection, advertising, etc.). You also warrant that you are legally authorized to sell the item. You must accurately describe your item and all terms of sale on your Joom account page. Your listings may only include reliable text descriptions, graphics, pictures and other contents relevant to the sale of that item. All Items must be listed with appropriate and truthful tags. Each listing must accurately and completely describe Item(s) for sale in that listing. If the “in stock” quantity is more than one, all Items in that listing must be identical.

7.2. All sales made via the Site are binding for Merchants. The merchant is obligated to ship the order or otherwise complete the transaction with the customer in a prompt manner, unless there is an exceptional circumstance, such as: the transaction cannot be completed due to laws, regulations, policies, natural disasters, wars, strikes and other unforeseen factors. The cost and losses arising from not completing orders in time shall be undertaken by Merchant.

7.3. You are allowed to sell items listed in Joom’s publicly available catalog of goods (as may be amended from time to time by Joom), unless prohibited or restricted in accordance with this Agreement. For illustration purposes, the currently available categories of items are:

 • Women’s Clothing & Accessories
 • Health & Beauty (depending on the applicable restrictions in the location of a user)
 • Electronics
 • Home & Kitchen
 • Automobiles & Motorcycles Accessories and Parts
 • Baby Stuff
 • Footware
 • Jewelry & Bijouterie (depending on the applicable restrictions in the location of a user)
 • Men’s Clothing & Accessories
 • Luggage & Bags
 • Hobby, Sport, Traveling
 • Watches
 • Pet products
 • Weddings & Events
 • Office & School Supplies
 • Cameras and Optics (depending on the applicable restrictions in the location of a user)
 • Industry & Business
 • Garden Supplies
 • Groceries of not short-lived kinds such as sweets (candies, jellies, caramels, chocolate, etc.), dried fruits, beans, dried baby food and cereal
 • Coffee and tea (depending on the applicable restrictions in the location of a user)

In case of sale of groceries, any other kind of food products (if permitted by the applicable legislation of the country of origin and the country of destination), non-perishable baby food, coffee and tea, you guarantee and warrant that such products comply with any applicable legislation and satisfy without limitation the following requirements:

 • Such products comply with the applicable legislation relating to food products (including, but not limited to any applicable customs regulations/restrictions).
 • Such products have labels with all mandatory information required by the country of origin and/or the country of destination.
 • Each item has description of the intended use and conditions of use of such product, consumer qualities, purpose of use, methods of cooking, list of ingredients, nutrition value, storage conditions, weight, place and date of manufacture, contraindications. Such information shall be provided in the official language of the country of destination.

You hereby also confirm that you are duly authorized to sell such products under any applicable legislation and agree that you remain entirely and exclusively liable for the sale of such products.

8. Prohibited, Questionable and Infringing Items and Activities

8.1. You are solely responsible and liable for your conduct and activities on the Site and/or with regard to Joom and any and all data, text, information, usernames, graphics, images, photographs, profiles, audio, video, Items, and links (together, “Content”) that you submit, post, and display on Joom.

8.2. Restricted Activities: Your Content and your use of the Site:

 • Must not be false, inaccurate or misleading.
 • Must not be fraudulent or involve the sale of illegal, counterfeit or stolen Items.
 • Must not infringe any third-party’s copyright, patent, trademark, trade secret or other proprietary or intellectual property rights or rights of publicity or privacy.
 • Must not breach this Agreement, any Site policy or community guidelines, or any applicable law or regulation (including, but not limited to, those governing export control, consumer protection, unfair competition, anti-discrimination or false advertising).
 • Must not contain Items that have been identified as hazardous to consumers.
 • Must not be defamatory, libelous, unlawfully threatening, unlawfully harassing, impersonate or intimidate any person (including Joom staff or other users), or falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with any person, through for example, the use of similar email address, nicknames, or creation of false account(s) or any other method or device.
 • Must not modify, adapt or hack Joom or modify another website so as to falsely imply that it is associated with Joom.
 • Must not solicit business for, direct sales to, or promote any website, service, or entity outside Joom.
 • Must not violate this Agreement, any rules and/or policies of the Site or any applicable law, statute, ordinance or regulation (including, but not limited to, those governing export control, consumer protection, unfair competition, anti-discrimination or false advertising).

8.3. Furthermore, you must not list any item on the Site (or conclude any transaction that was initiated using Joom’s service) that, by paying to Joom a commission fee, could cause Joom to violate any applicable law, statute, ordinance or regulation, or that violates the applicable Terms of Use. Joom has the right to freeze the account temporarily or permanently. Joom reserves the right to refund the loss with your frozen capital.

8.4. Merchant authorizes Joom as an agent of Merchant to assist Merchant in handling and resolving customer’s claims and complaints that relate to refunds and guarantee in accordance with the policies set by Joom and/or PSP. For this purpose, Merchants shall be obliged to reply to Joom’s support agents and provide any necessary information that may be important for the case within 48 hours, but in any case not later than within 5 calendar days.

All the payments owed to Merchant shall be made by deducting or withholding the amounts of refund, compensation and other fees determined by Joom. Merchants should agree to our decision on the refunds made in compliance with the Joom’s terms and policies and legislation applicable to the customer. Joom will notify you of the result and reserve the right of final explanation.

Joom may decide to implement a policy that allows Joom to withhold payment or other due payments according to this Agreement. If Joom has reasonable doubts to believe that any actions or behaviors of the Merchant may cause disputes and/or may lead to fees, penalties or customers’ claims, Joom has rights to take necessary measures to postpone payments to the Merchant and/or withhold amount payable or other due payments according to this Agreement, until all investigations of those actions and behaviors have completed.

8.5. You agree that Joom has no obligations to keep information, update information or send you the latest information in the case of suspending or ceasing your account.

8.6. Without limiting Joom’s remedies for any violation of any provision above (or any other provision in any other agreement between you and Joom), if Joom (in its sole discretion) determines that you violate any of the above provisions, Joom may, temporarily or permanently, freeze your account (including, without limitation, any amounts therein and any payment to you therefrom) or suspend any payments due.

8.7. You agree to fully indemnify and hold Joom harmless for any losses, damages, costs, expenses (including legal fees) and liabilities which Joom may incur in connection with any suit, claim, proceeding or complaint caused by Merchant’s infringement of any third-party’s copyright, patent, trademark, trade secret or other proprietary or intellectual property rights or rights of publicity or privacy as well as any violation of Joom Intellectual Property Policy for Merchants. Joom reserves the right to use any other remedy available under this Agreement or the applicable law in case of violation of a third-party rights caused by the third-party rights’ infringement by the Merchant.

9. Content

9.1. Joom does not claim ownership rights in your Content. You grant Joom a license solely to enable Joom to use any information or Content you supply Joom with, so that Joom is not violating any rights you might have in that Content. You grant Joom a non-exclusive, worldwide, perpetual, irrevocable, royalty-free, sublicensable right (with the right to authorize sublicensing) to exercise the copyright, publicity, and database rights you have in the Content, in any media now known or not currently known, with respect to your Content. You agree to allow Joom to store or re-format your Content on Joom and display your Content on Joom in any way as Joom chooses.

9.2. Joom will only process your personal information in accordance with Joom’s Privacy Policy.

9.3. Joom is the data controller with respect to any Joom user data collected through our Services. The Merchant acts as a data controller with respect to the user data in connection with performance of sale contracts concluded with such users. Merchant shall at all times comply with the applicable legislation, including but not limited to, the EU General Data Protection Regulation. The Merchant is limited to using such data for performance of the sales contract and may not use it for, among others, marketing purposes.

9.4. By posting Content on Joom, it is possible for an outside website or a third party to re-post that Content. You agree to hold Joom harmless from any dispute concerning this use.

10. Dispute Resolution and Exemption Clause

10.1. In the event a dispute arises between you and Joom, please contact Joom.

10.2. Any dispute arising from or in connection with the subject matter of this Agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales. Use of the Site is not authorized in any jurisdiction that does not give effect to all provisions of the Agreement, including without limitation, this section.

10.3. Should you have a dispute with one or more users or any third party, you release Joom (and its officers, directors, agents, subsidiaries, joint ventures and employees) from any and all claims, demands and damages (actual and consequential) of every kind and nature, known and unknown, suspected and unsuspected, disclosed and undisclosed, arising out of or in any way connected with such disputes.

10.4. Joom, for the benefit of Merchants and at its sole discretion, may take reasonable efforts to help Merchants to resolve disputes. For avoidance of any doubts, Joom has no obligation to resolve disputes between Merchants and users or between Merchants and outside parties. To the extent that Joom attempts to resolve a dispute, Joom will do so in good faith and in accordance with Joom’s policies. Joom has no power and will not make judgments regarding legal issues or claims.

11. Joom’s Intellectual Property

11.1. Joom, and other Joom graphics, logos, designs, button icons, scripts, and service names are registered trademarks of SIA Joom. Joom’s trademarks may not be used, including as part of trademarks and/or as part of domain names or email addresses, in connection with any product or service in any manner that is likely to cause confusion.

12. Breach

12.1. Without limitation to any other remedies, Joom may unilaterally decide, without notice and without refunding any fees, delay or immediately remove Content, warn Joom’s community of a Merchant’s actions, issue a warning to a Merchant, temporarily suspend the Merchant’s account, temporarily or indefinitely suspend Merchant, Merchant’s account privileges, terminate a Merchant’s account, prohibit access to the Site and/or take technical and legal measures to keep a Merchant off the Site and refuse to provide services to a Merchant if any of the following applies:

 • Investigation of Merchant’s actions on the Site.
 • Breach by the Merchant of this Agreement, the Privacy Policy or other policies, rules and community guidelines incorporated herein.
 • Joom is unable to verify or authenticate any of Merchant’s personal information or Content.
 • Joom believes that a Merchant is acting inconsistently with the letter or spirit of Joom’s policies, has engaged in improper or fraudulent activity in connection with Joom or Merchant’s actions may cause legal liability or financial loss to Joom’s Merchants or to Joom.

13. Privacy

13.1. Except as being provided in Joom’s Privacy Policy, Joom will not sell or disclose your personal information (as defined in the Privacy Policy) to third parties without your explicit consent.

14. No Warranty

14.1. Joom, Joom’s subsidiaries, officers, directors, employees and Joom’s suppliers provide Joom’s website and services “as is” and without any expressed, implying or statutory warranty or condition. Joom, Joom’s subsidiaries, officers, directors, employees and Joom’s suppliers specifically disclaim any implied warranties of title, merchantability, performance, fitness for a particular purpose and non-infringement. In addition, no advice or information (oral or written) obtained by you from Joom shall create any warranty.

15. Liability Limit

15.1. In no event shall Joom, and (as applicable) Joom’s subsidiaries, officers, directors, employees or Joom’s suppliers be liable for any damages whatsoever, whether direct, indirect, general, special, compensatory, consequential, and/or incidental, arising out of or relating to the conduct of you or anyone else in connection with the use of the Site, Joom’s services, or this Agreement, including but without limitation, lost profits, bodily injury, emotional distress, or any special, incidental or consequential damages.

15.2. Joom’s liability, and (as applicable) the liability of Joom’s subsidiaries, officers, directors, employees, and suppliers, to you or any third parties in any circumstance are limited to the greater of (a) the amount of fees you pay to Joom in the 12 months prior to the action giving rise to liability, and (b) 100 Euro.

16. Indemnity

16.1. You agree to indemnify and hold Joom and (as applicable) Joom’s parent, subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents, and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third party due to or arising out of:

 • Your breach of this Agreement or the documents incorporated by reference, or your violation of any law or the rights of a third party.
 • Your breach of agreements with PSP.
 • Revocation of authorizations given to Joom under this Agreement or agreements with PSP.

17. No Guarantee

17.1. Joom does not guarantee usable, timely, secure, correct, continuous, uninterrupted access to the Site, and operation of the Site may be interfered with by numerous factors outside Joom’s control. Joom is not responsible for any services breaking down, including (but without limitation) system corruption or other situations that may affect receiving, processing, testing, completion or settlement of transaction.

18. Legal Compliance. Taxes

18.1. You shall comply with all applicable local and international laws, statutes, ordinances and regulations regarding your use of the Site and any Joom service and, if applicable, your listing, solicitation of offers to purchase, and sale of Items. You hereby also agree and undertake to comply with all applicable laws and regulations of the country of customer’s residence, including, but not limited to, all applicable consumer protection regulations and restrictions.

In addition, you shall be responsible for paying any and all taxes applicable to any sales of Items you make on the Site (excluding any taxes on Joom’s net income) and for which you are responsible for accounting and payment. Please note that you may be required to register for the tax purposes in other country in accordance with the effective legislation and regulations of such country. If this is the case, you undertake to comply with all applicable requirements of such another country and are fully responsible for such compliance, including any consequences for any breach resulted from non-compliance with the applicable laws and regulations. If Joom is held liable for your non-compliance with such requirements (i.e. for non-registration for VAT purposes in the customer’s country and/or for non-payment of any applicable taxes), you agree to release Joom from any and all claims, liability, costs, damages or other obligations arising out of your breach of the applicable laws and regulations and agree to compensate Joom any costs, fees and penalties immediately upon receipt of such request from Joom. Joom hereby reserves the right to charge any such costs, fees and penalties from the amounts payable to you for the Items sold on the Site in accordance with this agreement.

18.2. In an effort to remain compliant with respective consumer and tax legislations, we strongly encourage our Merchants to maintain good standing with respect to customs duties and value added taxes, where applicable.

18.3. Merchants shall take any measures required by the applicable legislation in order to comply with the EU and UK VAT rules effective as of 1 July 2021 and as of 1 January 2021 respectively, as well as with any other VAT rules that may apply to the sales of merchants in the country of destination. The mentioned legislation consists, inter alia, of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax, Council Directive (EU) 2017/2455 of 5 December 2017 amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods, Council Implementing Regulation (EU) 2017/2459 of 5 December 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 laying down implementing measures for Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, Council Directive (EU) 2019/1995 of 21 November 2019 amending Directive 2006/112/EC as regards provisions relating to distance sales of goods and certain domestic supplies of goods, Council Implementing Regulation (EU) 2019/2026 of 21 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as regards supplies of goods or services facilitated by electronic interfaces and the special schemes for taxable persons supplying services to non-taxable persons, making distance sales of goods and certain domestic supplies of goods (“VAT rules”).

To ensure the correct application of the new VAT rules, the Merchant agrees to be bound by the following obligations:

 • Merchant shall provide Joom with full and valid information that may be required or requested by Joom in order to comply with the VAT rules (i.e. full, valid and up-to-date information on the location of goods at the point of sale, information on the ownership over the items stored in the territory of the EU at the point of sale or in the territory of such other country VAT rules of which may apply, etc.).
 • Merchant shall ensure its compliance with the invoicing requirements of the country of its tax residence and the country of destination (i.e. user’s country) with regard to the sales for which the Merchant is obliged to account for VAT and shall ensure it does not issue invoices for sales for which it is Joom’s obligation to account for VAT.
 • Merchant shall ensure that the value of items in one package (merchant’s parcel) does not equal or exceed EUR 150 (for the EU countries) and 135 pounds (for the UK). Other limits (if any) that may be provided by the applicable legislation of other countries shall also be strictly observed.
 • In case the Merchant becomes aware of the Joom’s VAT identification number (“VAT number”), the Merchant shall ensure that it uses the VAT number only for the items (parcels with items) sold via the Site and only in cases when Joom is obliged to account for VAT. Merchant shall also take all reasonable actions and introduce all necessary measures in order to ensure confidentiality of the VAT number. If Merchant transmits the VAT number to any third parties, including its affiliated parties or logistics providers, Merchant shall ensure that there is an agreement between the Merchant and such affiliated or third party (parties) on confidentiality, non-disclosure and correct use of the VAT number.
 • In case the Merchant disclose the VAT number, whether intentionally or not, it shall notify Joom immediately and take all possible actions in order to cease unauthorized use of the VAT number.
 • In case of any investigation of unauthorized use of the VAT number, the Merchant shall actively and timely cooperate with Joom in order to investigate such unauthorized use and any other related circumstances. In particular, the Merchant agrees to provide Joom with any documents and information that may be related to the use and transmission of the VAT number.
 • In case the Merchant uses any of the VAT numbers in breach of this Agreement, allows to use or does not take reasonable and necessary measures in order to preclude the use of any of the VAT numbers by any unauthorized person/third party, the Merchant shall compensate Joom or any its affiliated party upon Joom’s request with any losses incurred by Joom as the result of such unauthorized use (including, but not limited to, the amount of overpayment of VAT that resulted from the unauthorized use of any of the VAT numbers) as well as reasonable associated documented legal fees. Any such losses and expenses shall be paid to Joom not later than within 30 calendar days from the moment of receipt of Joom’s request.
 • Merchant shall comply with any other rules specified in the Merchant Help Center related to the compliance of Joom and the Merchant with the EU, UK or other countries’ VAT rules.

Joom cannot be held liable for any actions or omissions of the Merchant resulted in non-compliance with any applicable VAT legislation, including the EU, UK and other counrties’ VAT rules.

19. Severability

19.1. If any provision of this Agreement is held unenforceable, then such provision will be modified to reflect the parties’ intention. All remaining provisions of this Agreement shall remain in full force and effect.

20. No Partnership, No Commission Agreement

20.1. Merchants have no right to represent Joom to make or accept any offers or acceptance on behalf of Joom. Merchants cannot make any statements at any circumstance that may cause conflict with these Terms of Service. This Agreement does not establish an exclusive partnership between Merchants and Joom.

20.2. This Agreement shall not be considered the commercial commission agreement and/or the commission agreement. This Agreement does not establish relations between Joom as the commission agent and the Merchant as the commitment.

21. Modification and Termination of Joom Service

21.1. Joom reserves the right to modify or terminate the Joom service for any reason, without notice, at any time (including but not limited to the cases when Merchant’s and PSP’s agreement is terminated or Merchant’s account with PSP is closed). Joom reserves the right to alter these Terms of Service or other Site policies at any time, so please review the policies frequently. If Joom makes a material change Joom will notify you here, by email, by means of a notice on our home page, or other places Joom deems appropriate. What constitutes a “material change” will be determined at Joom’s sole discretion, in good faith, and using common sense and reasonable judgment.

22. Choice of Law

22.1. This Agreement shall in all respects be interpreted and governed by the laws of England and Wales.

23. Survival

23.1. Sections 6 (Fees, Payments and Delivery), 9 (Content), 10 (Dispute Resolution and Exemption Clause), 11 (Joom’s Intellectual Property), 12 (Breach), 13 (Privacy), 14 (No Warranty), 15 (Liability Limit), 16 (Indemnity), 17 (No Guarantee), 18 (Legal Compliance. Taxes), 19 (Severability), 21 (Modification and Termination of Joom Service), 22 (Choice of Law) shall survive any termination or expiration of this Agreement.

24. Notices

24.1. Except as explicitly stated otherwise, any notices shall be given by postal mail to Joom at Gustava Zemgala st. 78, LV-1039, Riga, Latvia (in the case of Joom) or, in your case, to the email address you provide to Joom (either during the registration process or when your email address changes). Notice shall be deemed as proof of service 24 hours after email is sent, unless the sending party is notified that the email address is invalid. Alternatively, Joom may give you notice by certified mail, postage prepaid and return receipt requested, to the address provided to Joom. In such case, notice shall be deemed as proof of service three days after the date of mailing.

25. Disclosures

25.1. The services hereunder are offered by SIA Joom, located at Gustava Zemgala st. 78, LV-1039, Riga, Latvia.

26. Confidentiality

26.1. This Agreement is strictly confidential, and its content shall not be disclosed to the third parties, except for PSP. Joom reserves the right to claim Merchant for all losses and damages caused by a disclosure of such information by Merchant to the third parties.

26.2. Documents and information provided by Merchant at the moment of registration on the Site, any further documents and information uploaded via https://merchant.joom.com and the Merchant’s account on the Site or made available to Joom by any other means shall be regarded as confidential. However, Joom or its subsidiaries and affiliated parties have the right to disclose documents related to the Merchant and Merchant’s products (such as conformity documents that include, but not limited to certificates of conformity issued by authorized bodies and agencies and self-declaratory documents) and any other supporting documents upon request of authorized bodies and third parties if such request is lawful and reasonable and if such disclosure is required for further execution of this contract. Such disclosure does not require any prior permission of Merchant and can be made without any prior notification to Merchant.

APITerms of Service